Martin Linder omvald till Unionens förbundsordförande

Report this content

Unionens kongress har enhälligt valt Martin Linder till fyra nya år som förbundsordförande för Sveriges största fackförbund.

Unionens frbundsordfrande Martin Linder omvald

– Jag är glad och stolt att jag har fått förtroendet att leda Unionen in 2020-talet. Tillsammans ska vi verka för ett tryggt, utvecklande, hållbart och jämställt arbetsliv för Unionens medlemmar. Vi ska stärka den fackliga organisationsgraden och vi ska se till att det tecknas ännu fler kollektivavtal, säger Martin Linder.

– Unionen är Sveriges största fackförbund och vi har vuxit stort sedan vi bildades år 2008. Den kommande kongressperioden behöver vi stärka det fackliga inflytandet på alla nivåer, inte minst på arbetsplatserna, säger Martin Linder.

Martin Linder valdes till Unionens förbundsordförande år 2015. Den senaste kongressperioden har han bland annat varit med och drivit igenom flexpension för alla Unionens medlemmar. Hans fackliga engagemang startade för mer än 20 år sedan när han arbetade som IT-tekniker i Volvokoncernen, där han senare blev senare klubb- och koncernfacklig ordförande. Han har även varit ledamot av Sifs förbundsstyrelse.

Peter Hellberg valdes på nytt till 1:e vice ordförande, ett uppdrag han har innehaft sedan år 2004. Marina Åman omvaldes till en andra kongressperiod som 2:e vice ordförande.

Unionens förbundsstyrelse år 2019-2023

Förbundsordförande

Martin Linder, Unionen, Stockholm (omval)

1:e vice förbundsordförande

Peter Hellberg, Unionen, Stockholm (omval)

2:e vice förbundsordförande

Marina Åman, Unionen, Stockholm (omval)

Förbundsstyrelseledamöter

Christina Balder, arbetssökande, Skaraborg/Väst (nyval)

Stefan Carlsson, Telia Sverige AB, Öst (omval)

Mikael Hansson, AstraZeneca AB, Göteborg (omval)

Martin Johansson, SAS Ground Handling Sweden AB, Stockholm (omval)

Ulrika Johansson, Gestamp Hardtech AB, Norrbotten (omval)

Hans Lindau, Ellos AB, SjuHall (omval)

Kenneth Lund, Borealis AB, Göteborg (nyval)

Maria Nassikas, Sveriges Television AB SVT, Stockholm (nyval)

Theres Sysimetsä, Sveriges Elevkårer, Stockholm (omval)

August Tapojärvi, Radiotjänst i Kiruna AB, Norrbotten (nyval)

Suppleanter

Annika Salomonsson, 1:e suppleanter, Ericsson AB, Stockholm (nyval)

Johanna Padoan Vintersved, 2:e suppleant, Etteplan Sweden AB, Uppland (nyval)

Henrik Vahldiek, 3:e suppleant, Atea Logistics AB, Småland (nyval)

För mer information kontakta

Johanna Gréen
pressekreterare
072- 469 05 91
johanna.green@unionen.se

Unionens presstjänst
08 -504 151 00

Unionen – vi skapar framgång genom utveckling, trygghet och glädje i arbetslivet.

Unionen är Sveriges största fackförbund med 660 000 medlemmar. Följ oss på www.unionen.se www.twitter.com/unionenhttps://www.facebook.com/unionensverige - http://unionenopinion.se/

Media

Media