Fyra av tio har drabbats av kränkande beteenden på jobbet

Report this content

Fyra av tio tjänstemän har drabbats av kränkande beteende på jobbet, det visar en ny undersökning som Unionen har gjort tillsammans med Novus. – Ingen ska bli hånad, förlöjligad eller hotad på jobbet. Det måste vara nolltolerans mot kränkande beteenden på arbetsplatsen, säger Martin Linder, ordförande Unionen.

Fyra av tio privatanställda tjänstemän har utsatts för någon form av kränkande beteende på jobbet de senaste 12 månaderna. Det visar en ny undersökning som Novus gjort på uppdrag av Unionen.

– Ingen ska behöva utstå kränkningar. Det måste vara nolltolerans mot kränkande beteenden på jobbet. Det är arbetsgivarens ansvar att ingen medarbetare blir hånad, förlöjligad eller till med utsatt för våld på arbetsplatsen, säger Martin Linder, ordförande Unionen.

Undersökningen visar även endast tre av tio tjänstemän tycker att chefen har tillräcklig kompetens för att kunna hantera konflikter eller kränkningar på arbetsplatsen. Tjänstemännen i undersökningen tycker även att chefen saknar kompetens för att hantera andra psykosociala arbetsmiljöproblem så som hög arbetsbelastning och ohälsosam arbetstidsförläggning. Dessutom anser en av fyra tjänstemän att chefen undviker att hantera konflikter på arbetsplatsen och att genomföra svåra samtal.

Det behövs mer kunskap om kränkande beteenden i arbetslivet. Arbetsplatser måste ha rutiner för och kunskaper om hur man förebygger och hanterar kränkande särbehandling. Man måste våga diskutera frågorna i vardagen, ta hand om de fall som uppstår och rätta till de arbetsmiljöbrister som gör att kränkningar sker, säger Martin Linder.

Av de tjänstemän som svarat att de har utsatts för någon form av kränkning svarar fyra av tio att de upplevt en minskad motivation för sitt jobb till följd av kränkningen. Och mer än fyra av tio har haft tankar på att lämna arbetsplatsen på grund av det som de utsatts för.

– Förutom att minskat lidandet för individen har också arbetsgivare mycket att vinna på ta tag i kränkande beteenden på arbetsplatsen, säger Martin Linder.

Fakta: Det här är kränkande beteenden på jobbet

Enligt Arbetsmiljöverkets föreskrifter om systematiskt arbetsmiljöarbete (AFS 2001:1) och organisatorisk och social arbetsmiljö (AFS 2015:4) har arbetsgivaren ansvaret för att kränkande särbehandling förebyggs.

Med kränkande särbehandling menas handlingar som riktas mot en eller flera arbetstagare på ett kränkande sätt. Beteenden kan vara synliga, osynliga eller subtila och uppfattas olika av olika individer. Den som är utsatt känner sig illa till mods och som utsatt för en bestraffning.

Exempel på kränkande beteenden

 • Utöva överdriven kontroll, leta fel och brister
 • Undanhålla information, varpå det blir svårare att sköta jobbet
 • Förtala, smutskasta och nedvärdera någon för att personen ska ses som sämre än andra
 • Att håna eller förlöjliga någon
 • Dubbelbestraffa, ställa någon inför ett val och nedvärdera eller straffa personen vilket val hen än gör. Exempelvis att påpeka att det är ansvarslöst att inte vabba och sedan påpeka att det är omanligt att vabba.
 • Objektifiering, att kommentera eller diskutera någons utseende i sammanhang där det är betydelselöst
 • Våld eller hot om våld, att använda fysisk styrka för att få sin vilja igenom, eller att påpeka att möjligheten finns

Mer om undersökningen

Undersökningen Kränkande beteenden i arbetslivet har genomförts av Novus på uppdrag av Unionen. Totalt har 2 466 intervjuer genomförts, varav webbenkäten består av 2 416 intervjuer och telefonintervjuer av 50 intervjuer. Intervjuerna genomfördes i september 2019.

 • Fyra av tio tjänstemän utsatts för någon form av kränkning de senaste 12 månaderna
 • En av tio har upplevt att de har kontrollerats på ett sätt som de upplevt som överdrivet
 • Var tionde har känt sig utesluten från samtal eller information på sitt arbete
 • Fem procent har blivit kritiserade framför andra och fyra procent har blivit ignorerade, uteslutna eller isolerade.
 • I gruppen som utsatts för någon form av kränkning har fyra av tio upplevt en minskad motivation för jobbet till följd av kränkningen.
 • Bland dem som utsatts för någon form av kränkning har drygt fyra av tio haft tankar på att lämna arbetsplatsen på grund av kränkningen.
 • Drygt en av tio tjänstemän har sagt upp sig själva på grund av någon form av kränkning.

För mer information kontakta

Johanna Gréen
pressekreterare
072- 469 05 91
johanna.green@unionen.se

Unionens presstjänst
08 -504 151 00

Unionen – vi skapar framgång genom utveckling, trygghet och glädje i arbetslivet.

Unionen är Sveriges största fackförbund med 660 000 medlemmar. Följ oss på www.unionen.se www.twitter.com/unionenhttps://www.facebook.com/unionensverige - http://unionenopinion.se/

Media

Media