Företagen går bra enligt Unionens klubbar

Unionens förtroendevalda på företagen i stora delar av det privata näringslivet uppger att företagen går bra. Det anser även en rad andra konjunkturmätningar den senaste tiden vilket stärker bilden av att Unionens krav på löneökningar i årets avtalsrörelse är fullt rimliga.

 

- Då ekonomin ser ut ungefär som vid den här tiden förra året finns det ingen anledning att växla ner. Snarare fortsätta i den löneökningstakt som vi är inne på, säger Henrik Ehrenberg, Unionens samhällspolitiske chef och fortsätter:

- Unionens medlemmar jobbar hårt varje dag för att företagen ska gå bra och ska självklart få sin del av kakan.

Undersökningen som Unionen har gjort är framtagen via en snabbpanel som består av representanter för Unionens klubbar på företag i stora delar av det privata näringslivet. Undersökningen genomfördes i feb 2016 och besvarades av drygt 180 klubbar på företag med sammanlagt mer än 200 000 anställda i Sverige.

 

Resultat i korthet

  • Hälften av klubbarna bedömer att konjunkturläget har förbättrats det senaste kvartalet, 10 procent bedömer att det försämrats.

  • Det är en större andel (49 procent) som nu bedömer att läget förbättrats än vid en motsvarande undersökning i somras (39 procent).

  • Klubbarna inom industrin är något mer optimistiska än klubbarna inom tjänstesektorn.

  • Inom industrin kommer det förbättrade läget främst från utlandet, för tjänstesektorn främst från Sverige.

  • Drygt 40 procent av klubbarna anger att sysselsättningen ökat det senaste kvartalet, knappt 15 procent att den minskat.

  • 30 procent av klubbarna tror på ökade försäljningspriser det kommande halvåret, 6 procent tror på sjunkande priser.

 

Pressjour 08-504 151 00, presschef: Jennie Zetterström, 0709-188 198, jennie.zetterstrom@unionen.se, Matilda Ström, pressekreterare, 072-599 21 72, matilda.strom@unionen.se, Gabriel Wernstedt, pressekreterare, 072-599 21 44, gabriel.wernstedt@unionen.se

Unionen – vi skapar framgång genom utveckling, trygghet och glädje i arbetslivet.

Unionen är Sveriges största fackförbund med 644 000 medlemmar. Följ oss på www.unionen.se www.twitter.com/unionenhttps://www.facebook.com/unionensverige - http://unionenopinion.se/

Om oss

Unionen – vi skapar framgång genom utveckling, trygghet och glädje i arbetslivet. Unionen är Sveriges största fackförbund med 650 000 medlemmar och drygt 33 000 förtroendevalda. Följ oss på www.unionen.sewww.twitter.com/unionen – facebook.com/unionensverige – www.unionenopinion.se

Prenumerera

Multimedia

Multimedia