Övertiden ökar i Stockholms län

Nästan var femte stockholmare jobbar övertid i snitt drygt sex timmar varje vecka. Det visar SCB-siffror på svenskarnas övertidsuttag för årets första kvartal, som Unionen redovisar i dag.

– Övertid ska användas vid tillfälliga toppar på arbetsplatsen inte som ett konsekvent sätt att hantera för låg bemanning. Det är helt klart en hälsorisk att normalisera övertid på jobbet. I dag är arbetstid en av de viktigaste arbetsmiljöfrågorna för tjänstemännen, säger Karin Skånberg, regionchef i Unionen Stockholm.

Undersökningen indikerar att det på många arbetsplatser är norm att jobba nästan en hel arbetsdag extra per vecka. I hela landet jobbar nästan var femte anställd övertid, i snitt 6,3 timmar per vecka.  Enligt Försäkringskassan var stress den vanligaste sjukskrivningsorsaken under 2014 och den psykiska ohälsan ökade för tredje året i rad.

I Stockholms län arbetade 176 700 personer övertid under SCBs mätvecka, i snitt 6,7 timmar. Det är en ökning jämfört med förra året då de i genomsnitt jobbade 6,4 övertidstimmar.

– Med engagemang och ett aktivt arbetsmiljöarbete kan man förstärka de positiva delarna av det gränslösa arbetslivet på arbetsplatsen och samtidigt motverka de negativa. Att jobba över är att jobba utöver sin ordinarie arbetstid. Övertid ska beordras av arbetsgivaren i förväg eller godkännas i efterhand, men ska absolut inte schemaläggas, säger Karin Skånberg.

Bland dem som arbetar övertid arbetar man mest i Värmland, följt av Gävleborg, Stockholm och Västerbottens län. Minst övertid arbetar man på Gotland och i Hallands län. 

Pressjour tel 08-504 151 00 Presschef: Louise Gerdemo Holmgren Mobil: 070-549 79 78, louise.gerdemo.holmgren@unionen.se Pressekreterare: Jennie Zetterström Mobil: 0709-188 198, jennie.zetterstrom@unionen.se

Unionen – vi skapar framgång genom utveckling, trygghet och glädje i arbetslivet.

Unionen är Sveriges största fackförbund på den privata arbetsmarknaden och landets största tjänstemannaförbund med drygt 600 000 medlemmar. Följ oss på www.unionen.se – twitter.com/unionen – www.unionenopinion.se

Taggar:

Om oss

Unionen – vi skapar framgång genom utveckling, trygghet och glädje i arbetslivet. Unionen är Sveriges största fackförbund med 650 000 medlemmar och drygt 33 000 förtroendevalda. Följ oss på www.unionen.sewww.twitter.com/unionen – facebook.com/unionensverige – www.unionenopinion.se

Prenumerera

Media

Media

Dokument & länkar