Unionen: en utbildningsbudget som missar de yrkesverksamma

De i förväg aviserade utbildningssatsningarna i vårpropositionen når de unga men missar de yrkesverksamma. Unionen saknar satsningar på kompetensutveckling för dem som behöver vidareutbilda sig för att möta förändrade kompetenskrav i arbetslivet. Det säger Unionen i en första kommentar till regeringens vårbudget som presenteras i dag.

- Tillgång till kompetens är den enskilt viktigaste faktorn för att företagen ska vilja investera och utvecklas i Sverige. Utbildning och kompetensutveckling är nyckeln för att få första jobbet – och våga byta mellan andra och tredje, säger Unionens förbundsordförande Cecilia Fahlberg.

Unionen välkomnar fler platser på lärarutbildningen och satsningar på grundskolan. Samtidigt anser Unionen att högskolan behöver få en utökad roll för kompetensförsörjningen genom att yrkesverksamma ges bättre möjligheter till återkommande utbildning. Det förutsätter ett stort utbud av utbildningar som är anpassade till yrkesverksammas behov, som kvälls- och distansundervisning.

- Vi hade önskat att vårbudgeten innehöll resurser till universitet och högskolor för att fler ska kunna validera sin kompetens. Validering är en möjlighet för individen att förkorta sin utbildningstid och snabbare komma i arbete, säger Cecilia Fahlberg.

Unionen menar också att högskolor och universitet behöver ha lika goda ekonomiska förutsättningar att bedriva utbildning som vänder sig till yrkesverksamma som till traditionella studenter. De senaste årens budgetprioriteringar har medfört att högskolorna har tvingats skära ner på fristående kurser och distansutbildning.

Pressjour tel 08-504 151 00 Presschef: Louise Gerdemo Holmgren Mobil: 070-549 79 78, louise.gerdemo.holmgren@unionen.se Pressekreterare: Jennie Zetterström Mobil: 0709-188 198, jennie.zetterstrom@unionen.se Johan Forsberg, 072-586 75 48, johan.forsberg@unionen.se

Unionen – vi skapar framgång genom utveckling, trygghet och glädje i arbetslivet.

Unionen är Sveriges största fackförbund på den privata arbetsmarknaden och landets största tjänstemannaförbund med cirka 570 000 medlemmar. Följ oss på www.unionen.se – twitter.com/unionen – www.unionenopinion.se

Taggar:

Om oss

Unionen – vi skapar framgång genom utveckling, trygghet och glädje i arbetslivet. Unionen är Sveriges största fackförbund med 660 000 medlemmar och drygt 30 000 förtroendevalda. Följ oss på www.unionen.sewww.twitter.com/unionen – facebook.com/unionensverige – www.unionenopinion.se

Prenumerera

Dokument & länkar