Unionen om vårbudgeten: Bra att sänka skatten för en första medarbetare – men det behöver inte förutsätta en flygskatt

I dag presenterar regeringen vårbudgeten. Unionen välkomnar förslaget att göra det lättare för fler företag att anställa den första medarbetaren. Däremot motsätter sig förbundet att satsningen ska finansieras genom en flygskatt.

– Det är bra att regeringen vill göra det enklare och billigare för småföretagen att anställa sin första medarbetare. Det är i de små företagen som många nya jobb skapas. Reformen får förhoppningsvis effekten att arbetsmarknaden fungerar bättre, säger Henrik Ehrenberg, samhällspolitisk chef på Unionen.  

Finansdepartementet föreslår att fler företag ska kunna få nedsatt arbetsgivaravgift när de anställer sin första medarbetare. Förslaget ska möjliggöras genom det förslag om skatt på flygresor som just nu bereds i Regeringskansliet.

– Unionen motsätter sig att finansieringen av reformen ska ske genom skatt på flygresor Det finns en uppenbar risk att en nationell flygskatt påverkar tillväxt och jobb negativt och att det framförallt slår hårt mot stora delar av landet, säger Henrik Ehrenberg.

– Förutsättningarna för att driva företag och skapa nya jobbtillfällen ser olika ut i olika delar av landet. För att få jobbtillväxt i hela landet är flyget en viktig pusselbit. Unionen vill självklart se en utveckling mot mindre miljöpåverkande transporter, men föredrar en satsning på innovation och teknikutveckling istället för enskilda punktskatter som riskerar att få negativa konsekvenser för jobben, säger Henrik Ehrenberg.

Om regeringen trots allt vill gå vidare med förslaget, anser Unionen att en flygskatt inte kan införas med mindre än att det sker i kombination med:

  • En översyn av de olika transportslagens beskattning
  • En översyn av de olika skatteförslag och andra förslag som presenterats på senare tid som påverkar förutsättningarna för privat näringsliv, och då i hög grad för små företag på landsbygd/glesbygd
  • En översyn/omtag av regionalpolitiken

Pressjour 08-504 151 00, presschef: Jennie Zetterström, 0709-188 198, jennie.zetterstrom@unionen.se, Matilda Ström, pressekreterare, 072-599 21 72, matilda.strom@unionen.se, Gabriel Wernstedt, pressekreterare, 072-599 21 44, gabriel.wernstedt@unionen.se

Unionen – vi skapar framgång genom utveckling, trygghet och glädje i arbetslivet.

Unionen är Sveriges största fackförbund med 644 000 medlemmar. Följ oss på www.unionen.se www.twitter.com/unionenhttps://www.facebook.com/unionensverige - http://unionenopinion.se/

Om oss

Unionen – vi skapar framgång genom utveckling, trygghet och glädje i arbetslivet. Unionen är Sveriges största fackförbund med 650 000 medlemmar och drygt 33 000 förtroendevalda. Följ oss på www.unionen.sewww.twitter.com/unionen – facebook.com/unionensverige – www.unionenopinion.se

Prenumerera

Multimedia

Multimedia

Dokument & länkar