Unionens medlemmar har rätt till förlängd uppsägningstid

Anställda har rätt till förlängd uppsägningstid enligt kollektivavtalet vid företagsöverlåtelse. Det slog idag EU-domstolen fast. 

- Det här är en vinst för Unionens medlemmar som nu får en bättre anställningstrygghet när företaget köps upp eller slås samman, säger Martin Wästfelt, chefsjurist på Unionen

Unionen har sedan 2012 drivit en tvist gentemot Almega kring medlemmar som inte fick rätt till den förlängda uppsägningstiden vid företagsöverlåtelse. Domen idag ger Unionens medlemmar en ökad anställningstrygghet.

- Det spelar ingen roll om företaget köps upp eller övergår i annan form, uppsägningstiden ska bestå. Det ger en trygghet till våra medlemmar i en tid av snabb omställning på arbetsmarknaden, säger Martin Wästfelt.

Läs domen i EU-domstolen: 

http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=189650&pageIndex=0&doclang=sv&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=686511

Pressjour 08-504 151 00, presschef: Jennie Zetterström, 0709-188 198, jennie.zetterstrom@unionen.se, Matilda Ström, pressekreterare, 072-599 21 72, matilda.strom@unionen.se, Gabriel Wernstedt, pressekreterare, 072-599 21 44, gabriel.wernstedt@unionen.se

Om oss

Unionen – vi skapar framgång genom utveckling, trygghet och glädje i arbetslivet. Unionen är Sveriges största fackförbund med 650 000 medlemmar och drygt 33 000 förtroendevalda. Följ oss på www.unionen.sewww.twitter.com/unionen – facebook.com/unionensverige – www.unionenopinion.se

Prenumerera

Dokument & länkar