76 000 anmälda till högskoleprovet på lördag

Den 14 april klockan 08.10 går startskottet för vårens högskoleprov på 120 orter i Sverige och sju orter utomlands. Totalt har 76 395 personer anmält sig – 312 personer färre jämfört med våren 2017 (-0,5 procent). Drygt 78 procent av de anmälda är 24 år eller yngre.

– Anmälningarna till både högskoleprov och högskoleutbildningar har minskat de två senaste åren, säger UHR:s general­direktör Karin Röding. Minskande ungdomskullar var tidigare en delförklaring, men nedgången nu beror främst på rådande högkon­junktur. När tiderna är goda väljer många unga att börja jobba framför att läsa vidare.

Högskoleprovet genomförs av 21 universitet och högskolor på 120 orter i Sverige och sju orter utomlands. I vår har åtta av dessa provanordnare fått fler anmälningar jämfört med våren 2017:

Provanordnare VT 2017 VT 2018 Förändring i antal Förändring i procent
Högskolan Kristianstad 1 160 1 259 99 8,53
Högskolan i Borås 1 378 1 477 99 7,18
Högskolan Dalarna 1 468 1 530 62 4,22
Göteborgs universitet 8 292 8 617 325 3,92
Lunds universitet 9 110 9 303 193 2,12
Uppsala universitet 3 419 3 469 50 1,46
Luleå tekniska universitet 1 303 1 309 6 0,46
Högskolan i Halmstad 1 668 1 675 7 0,42

Alla som skriver högskoleprovet konkurrerar i ytterligare en urvalsgrupp till antag­ningen och provresultatet är giltigt i fem år. Därmed ökar alltså chansen att komma in på utbildningar där ett urval måste göras. Oavsett resultat, kan högskoleprovet aldrig minska möjligheterna för den enskilde studenten. Men provresultatet kan heller aldrig kompensera för eventuella brister i den sökandes behörighet.

Mer statistik och länkar finns i pressrummet på uhr.se.

Kontakt
Pressfunktionen
010-470 06 91
press(at)uhr.se

Universitets- och högskolerådet, UHR, är en statlig myndighet med ett brett uppdrag inom utbildningsområdet. Vi finns i Stockholm och i Visby.

Om oss

Universitets- och högskolerådet, UHR, ger stöd och information till alla som vill läsa vidare på högskolan, samordnar antagningen till 38 lärosäten genom en gemensam e-tjänst, erbjuder möjligheter till internationellt utbyte och bedömer utländska utbildningar för dem som har studerat i ett annat land. Myndigheten har 305 anställda i Stockholm och Visby.

Prenumerera

Citat

Anmälningarna till både högskoleprov och högskoleutbildningar har minskat de två senaste åren. Minskande ungdomskullar var tidigare en delförklaring, men nedgången nu beror främst på rådande högkon¬junktur. När tiderna är goda väljer många unga att börja jobba framför att läsa vidare.
Karin Röding, generaldirektör på Universitets- och högskolerådet (UHR)