Dela

Om oss

Universitets- och högskolerådet, UHR, ger stöd och information till alla som vill läsa vidare på högskolan, samordnar antagningen till 38 lärosäten genom en gemensam e-tjänst, erbjuder möjligheter till internationellt utbyte och bedömer utländska utbildningar för dem som har studerat i ett annat land. Myndigheten har 305 anställda i Stockholm och Visby.

Kontakt

 • Pressfunktionen

  http://www.uhr.se/  010-470 06 91
 • Citat

  Det är på regeringens uppdrag som UHR har tagit fram denna guide som ska öka kännedomen om både de längre reguljära och de kortare kompletterande alternativen. Med lärarutbildningsguiden kan fler upptäcka bredden av möjliga utbildningsvägar baserat på egen bakgrund och intressen.
  Karin Röding, generaldirektör vid Universitets- och högskolerådet
  Att arbeta med ungdomar var någonting nytt och spännande för mig. Utbildningen har gett mig en bra grund och jag fick snabbt en lärartjänst! Att arbeta med ungdomar och bidra till att forma framtidens vårdpersonal är något som gör att jag längtar till jobbet.
  Rasmus Hermansson Truedsson, tidigare sjuksköterska som nu växlat karriär och gått yrkeslärarprogrammet
  Det är på regeringens uppdrag som UHR har tagit fram denna guide som ska öka kännedomen om både de längre reguljära och de kortare kompletterande alternativen. Med lärarutbildningsguiden kan fler upptäcka bredden av möjliga utbildningsvägar baserat på egen bakgrund och intressen.
  Karin Röding, generaldirektör vid Universitets- och högskolerådet
  Det är på regeringens uppdrag som UHR har tagit fram denna guide som ska öka kännedomen om både de längre reguljära och de kortare kompletterande alternativen. Med lärarutbildningsguiden kan fler upptäcka bredden av möjliga utbildningsvägar baserat på egen bakgrund och intressen.
  Karin Röding, generaldirektör vid Universitets- och högskolerådet
  Att arbeta med ungdomar var någonting nytt och spännande för mig. Utbildningen har gett mig en bra grund och jag fick snabbt en lärartjänst! Att arbeta med ungdomar och bidra till att forma framtidens vårdpersonal är något som gör att jag längtar till jobbet.
  Rasmus Hermansson Truedsson, tidigare sjuksköterska som nu växlat karriär och gått yrkeslärarprogrammet
  Det är på regeringens uppdrag som UHR har tagit fram denna guide som ska öka kännedomen om både de längre reguljära och de kortare kompletterande alternativen. Med lärarutbildningsguiden kan fler upptäcka bredden av möjliga utbildningsvägar baserat på egen bakgrund och intressen.
  Karin Röding, generaldirektör vid Universitets- och högskolerådet
  Att arbeta med ungdomar var någonting nytt och spännande för mig. Utbildningen har gett mig en bra grund och jag fick snabbt en lärartjänst! Att arbeta med ungdomar och bidra till att forma framtidens vårdpersonal är något som gör att jag längtar till jobbet.
  Rasmus Hermansson Truedsson, tidigare sjuksköterska som nu växlat karriär och gått yrkeslärarprogrammet
  Fusk på högskoleprovet är oacceptabelt. Och det får konsekvenser – efter tingsrättens dom kommer nu UHR:s beslut om att återta resultat och stänga av fuskdömda från att göra nya högskoleprov.
  Karin Röding, generaldirektör vid Universitets- och högskolerådet.
  Höstens högskoleprov är nu genomfört. Jag vill tacka alla som har ställt upp för att genomföra provet en söndag
  UHR:s generaldirektör Karin Röding
  Högskoleprovet är en andra chans för alla som vill läsa vidare. I över 40 år har detta urvalsprov ökat möjligheten för många att komma in på högskoleutbildning där det är konkurrens om platserna och när betygen inte riktigt räcker till.
  Karin Röding, generaldirektör på UHR.
  Anmälningarna till högskoleprovet har minskat sedan hösten 2016. Denna nedgång beror främst på högkonjunkturen – många unga väljer bort att fortsätta med studier direkt efter gymnasiet när det är ganska lätt att få jobb. En tidigare delförklaring till tappet i anmälningarna var att ungdomskullarna minskade, men så är det inte längre. Tvärtom finns det nu fler 18–20-åringar än vad det gjorde förra hösten. Och antalet yngre förväntas fortsätta att öka under de närmaste åren.
  Karin Röding, generaldirektör på UHR.
  Antalet anmälningar till högskoleprovet har minskat stadigt sedan hösten 2016. Nedgången nu är stor, men den var ännu större förra hösten – då minskade antalet anmälningar med nära 16 procent. Att nedgången fortsätter beror framför allt på högkonjunkturen. När arbetsmarknaden är god väljer fler unga att jobba framför att gå vidare till högskolestudier.
  Generaldirektör Karin Röding, Universitets- och högskolerådet.
  Det är en oroande utveckling eftersom det svenska samhället har och kommer att ha ett stort behov av utbildade lärare och pedagoger inom alla nivåer framöver.
  Karin Röding, generaldirektör för Universitets- och högskolerådet.
  Anmälningarna till både högskoleprov och högskoleutbildningar har minskat de två senaste åren. Minskande ungdomskullar var tidigare en delförklaring, men nedgången nu beror främst på rådande högkon¬junktur. När tiderna är goda väljer många unga att börja jobba framför att läsa vidare.
  Karin Röding, generaldirektör på Universitets- och högskolerådet (UHR)
  Vår nya analys som publiceras idag bekräftar det vi rapporterade i december 2017. Styrelsen tog rätt beslut – tack vare de nya reglerna missgynnas inte sökande med svensk gymnasieexamen vid antagning till högskolan.
  Ulf Melin, generaldirektör vid UHR
  Men vi behöver analysera det finska betygssystemet närmare. Sökande med finska gymnasiebetyg har tagit färre utbildningsplatser än vad de borde ha gjort, både nu i vår och i höstas. Vi kommer därför att prioritera de finska omräkningstabellerna under våren 2018.
  Tuula Kuosmanen, avdelningschef vid UHR.
  Antalet anmälningar till högskoleprovet fortsätter att minska. Huvudförklaringen till denna nedgång är att fler väljer jobb före högskolestudier när konjunkturen är god.
  Ulf Melin, generaldirektör på Universitets- och högskolerådet.
  Den som söker en högskoleutbildning med svenska gymnasiebetyg ska ha lika goda chanser att antas till en högskoleutbildning som sökande med betyg från andra länder. Vi ser nu att ändringen får avsedd effekt: De som sökt till högskolan i år med svensk gymnasieexamen har inte missgynnats vid de två senaste antagningsomgångarna. UHR:s styrelse tog rätt beslut för ett år sedan.
  Ulf Melin, generaldirektör vid Universitets- och högskolerådet, UHR.
  Det är oroväckande att antalet sökande minskar med tanke på det stora behovet av lärare i framtiden.
  Ulf Melin, generaldirektör vid UHR.
  Söktrycket för högskoleutbildningar hamnar även i år på drygt 219 000.
  Susanne Wadsborn Taube, avdelningschef på UHR
  Att söktrycket minskat sedan vårrekordet för två år sedan beror främst på den fortsatta högkonjunkturen. I goda tider väljer många att jobba istället för att gå vidare till studier på högskolenivå.
  Susanne Wadsborn Taube, avdelningschef på UHR
  Antalet anmälningar till högskoleprovet fortsätter att minska. I våras var nedgången 13 procent och nu minskar anmälningarna med 16 procent.
  Ulf Melin, generaldirektör vid Universitets- och högskolerådet.
  Fusk med högskoleprovet är oacceptabelt. Det är förkastligt att försöka ta utbildningsplatser som andra har större rätt till.
  Ulf Melin, generaldirektör vid Universitets- och högskolerådet.
  Men analyserna av vårens provsvar gav inte några avvikande svarsmön¬ster liknande dem vi fann efter höstens prov. Och provvakterna tog heller inga fuskare på bar gärning den 1 april.
  Tuula Kuosmanen, avdelningschef vid Universitets- och högskolerådet.
  Trenden med minskat söktryck fortsätter. Nedgången i antalet anmälningar beror främst på två saker: Dels leder den goda konjunkturen till att många väljer jobb framför studier på högskolenivå, dels är de aktuella ungdomskullarna mindre nu jämfört med för några år sedan.
  Susanne Wadsborn Taube, avdelningschef på Universitets- och högskolerådet
  Om vi ska kunna bredda rekryteringen till högskolan måste vägledningen nå alla redan på grundskolan.
  Ulf Melin, generaldirektör vid Universitets- och högskolerådet.
  – Regeringen bör se till att följa upp så att studie- och yrkesvägledningen når målen i både grundskola och gymnasium.
  Ulf Melin, generaldirektör vid Universitets- och högskolerådet.
  De ansvariga universiteten och högskolorna har genomfört högskoleprovet i dag på ett mycket bra sätt. Vi har ännu inte fått någon information om iakttagelser eller händelser under provet som skulle kunna leda till beslut om avstängningar eller polisanmälan.
  Ulf Melin, generaldirektör vid Universitets- och högskolerådet
  I slutet av nästa vecka börjar genomgången av provdeltagarnas svar och eventuella tjänsteanteckningar från provledarna om misstänkt fusk eller andra avvikelser. Den 8 maj kommer UHR att fatta beslut om de slutliga provresultaten och om eventuella åtgärder mot misstänkta provfuskare.
  Tuula Kuosmanen, avdelningschef vid Universitets- och högskolerådet
  – Att färre anmäler sig till högskoleprovet är inte förvånande. Vi vet att ungdomskullarna nu är mindre jämfört med tidigare och att goda kon¬junk¬¬¬turer brukar få fler att välja jobb före högskolestudier direkt efter gymnasiet.
  Ulf Melin, generaldirektör vid Universitets- och högskolerådet
  Att färre anmäler sig till högskoleprovet är inte förvånande. Vi vet att ungdomskullarna nu är mindre jämfört med tidigare och att goda konjunkturer brukar få fler att välja jobb före högskolestudier direkt efter gymnasiet. Dessutom kan den stora minskningen i åldersgruppen 20-24 år förklaras av att många av dem har skrivit provet flera gånger och att de nu är nöjda med sina resultat på högskoleprovet.
  Ulf Melin, generaldirektör vid Universitets- och högskolesrådet.
  Styrelsen tog rätt beslut när den ändrade föreskrifterna i höstas. Den nya meritvärderingen som gäller från och med i höst bör leda till en bättre balans i de kommande antagningarna till svensk högskola.
  Ulf Melin, generaldirektör vid Universitets- och högskolerådet
  Om UHR:s styrelse inte hade anpassat meritvärderingen av utländska gymnasiebetyg inför hösten 2017 skulle framtida sökande med svensk gymnasieexamen ha kommit att missgynnas i konkurrensen om platser på högmeritutbildningar.
  Torbjörn Lindquist, utredare på Universitets- och högskolerådet
  Torbjörn Lindquist, utredare på Universitets- och högskolerådet (UHR).
  Chanserna att komma in på sjuksköterske-, läkar, lärar- och förskollärar-, socionom-, civilingenjörs- och högskoleingenjörsutbildningar är större i vår jämfört med våren 2016.
  Totalt sökte 13 778 personer till vårens lärarutbildningar. Det är en minskning med 1,9 procent jämfört med i våras. Men antalet antagna på lärarutbildningarna ökar från 4 449 i våras till 4 995 i första urvalet vårterminen 2017. Det är en ökning med 546 personer eller 12,3 procent.
  Carina Hellgren, utredare och ställföreträdande avdelningschef på UHR
  Konkurrensen om platserna till svensk högskola ska ske på så likvärdiga villkor som möjligt. Om inte nuvarande regler ändras inför hösten 2017 kommer sökande till högskolan med betyg från svensk gymnasieskola att missgynnas i förhållande till andra.
  P-O Rehnquist, ordförande i styrelsen för UHR.
  Beslutet är något justerat i förhållande till remissförslaget och vilar på en solid grund i form av statistik från Skolverket, statistik från IB-organisationen och vår egen statistik från de senaste antagningsåren.
  Tuula Kuosmanen, avdelningschef på UHR.
  Fusk med högskoleprovet är oacceptabelt. Det är fel att försöka tränga före sig i kön och ta utbildningsplatser som andra har större rätt till. Men efter höstens skärpning av reglerna är det inte längre riskfritt att fuska.
  Ulf Melin, generaldirektör för UHR.
  UHR har i dag beslutat att inte godkänna provresultaten för 51 av höstens provdeltagare och dessutom stänga av dem från deltagande i högskoleprovet under två år. Det blir sannolikt polisanmälan i flertalet av dessa fall senare i veckan.
  Tuula Kuosmanen, avdelningschef vid UHR.
  Ingen ska få ta utbildningsplatser från andra genom att fuska. Om vi låter bli att agera mot fortsatt fusk skulle detta urholka förtroendet för högskoleprovet, som har varit en ”andra chans” till högskolestudier för många i Sverige sedan 1977. UHR kommer att göra allt för att se till att högskoleprovet ska finnas kvar som urvalsinstrument till universitets- och högskoleutbildningar även i framtiden.
  Ulf Melin, generaldirektör vid UHR
  De nya reglerna gör alla former av fusk straffbara och ger UHR rätt att stänga av provdeltagare i två år vid minsta misstanke om fusk. Vi tror att dessa regelskärpningar tillsammans med det förändrade provupplägget ska få effekt. Det är inte längre lika lätt att fuska – och det kan få allvarliga konsekvenser.
  Tuula Kuosmanen, avdelningschef vid UHR
  Det minskade söktrycket är väntat. Dels har de aktuella ungdomskullarna minskat, dels får den goda konjunkturen många att välja jobb framför att gå vidare till studier på högskolenivå.
  Susanne Wadsborn Taube, avdelningchef på UHR
  En viktning skulle inte ändra antagningen särskilt mycket generellt, men urvalet av antagna till vissa utbildningar kan påverkas.
  Ulf Melin, generaldirektör vid UHR
  Att vikta högskoleprovet skulle har störst påverkan på antagningen till tandläkarprogram – om den kvalitativa delen i högskoleprovet skulle värderas maximalt skulle 17 procent av de som urpungligen var antagna bli utan plats på utbildningen. Lägst effekt blir det för civilingenjörsprogrammen, där skulle sex procent av de antagna förlora de platser som de ursprungligen hade.
  Mattias Wickberg, utredare på UHR.
  I dag finns det ingen områdesbehörighet som passar konstnärliga utbildningar. De högskolor som erbjuder sådana utbildningar måste därför begära tillstånd hos UHR när de behöver lägga till andra behörighetskrav, som godkänt antagningsprov. Detta skapar en omfattande administration och ett tidskrävande tillståndsarbete.
  Frida Lundberg, utredare på UHR
  Att antalet yngre sökande minskar beror dels på att det är färre 19-åringar i år, dels på den rådande konjunkturen. När det är goda tider väljer många unga hellre att börja jobba än att söka till högskolan.
  Ulf Melin, generaldirektör vid UHR
  Den kraftiga ökningen av sökande med meriter från dessa länder har flera förklaringar. Det kan handla om politisk instabilitet i dessa regioner, ändrade studieförutsättningar i hemlandet som höjda studieavgifter eller ett ökat intresse för Sverige som kunskapsnation.
  Torbjörn Lindquist, utredare på UHR
  Högskoleprovet är viktigt för många blivande studenter. UHR lägger stor kraft på att se till att detta prov ska fortsätta finnas som en andra chans till högskolestudier.
  Ulf Melin, generaldirektör vid Universitets- och högskolerådet
  Vi ser oerhört allvarligt på alla former av fusk med högskoleprovet. Vi tror att de skärpta reglerna kan få många som eventuellt funderat på att fuska att tänka sig för. Men det räcker inte.
  Generaldirektör Ulf Melin, UHR
  Att fuska på högskoleprovet är helt oacceptabelt. Det är fel att försöka ta utbildningsplatser som andra sökande har större rätt till.
  Avdelningschef Tuula Kuosmanen, UHR.
  Välj datumintervall -
  Det finns inga träffar som matchar nuvarande filter
  Det finns inga fler träffar som matchar nuvarande filter
  Tillbaka till sidans topp

  Prenumerera

  Media