Begränsade högskoleprov minskade inte ungas chanser att bli antagna till högskolan

Report this content

Coronapandemin har medfört att färre personer fått skriva högskoleprovet det senaste året. Men att högskoleprovet genomförts med begränsningar har haft liten påverkan på alla åldersgruppers möjligheter att komma in på höstens högskole­utbildningar. Det gäller särskilt de allra yngsta.

– Vår analys av antagningen till höstterminen 2021 visar att de yngsta som grupp i stort sett klarar sig lika bra nu som de gjorde höstterminerna 2020 och 2019, säger Eino Örnfeldt, general­direktör för Universitets- och högskolerådet (UHR). Huvudförklaringen är att fler unga har antagits på sina gymnasiebetyg.

Våren 2020 ställde UHR in provtillfället på grund av smittorisken under pandemin. Sommaren 2020 förlängde regeringen giltighetstiden för prov­resultatet från fem till åtta år och bara de som inte redan hade ett giltigt provresultat fick skriva högskoleprovet hösten 2020. Under våren 2021 fick bara de som fyller minst 19 år under 2021 eller som gick i årskurs tre i gymnasiet skriva provet.

UHR:s analys visar att sammantaget har de förändrade omständigheterna för högskoleprovet 2020–2021 i liten utsträckning påverkat olika åldersgruppers möjligheter att bli antagna till högskolan. Men detta gäller på gruppnivå.

– För enskilda individer som inte har fått anmäla sig till högskoleprovet kan ett uteblivet provresultat ha haft stor betydelse, säger Torbjörn Lindquist, utredare på UHR. Det gäller särskilt för dem som sökt populära utbildningar där det är hög konkurrens om platserna.

Antagningen till hösten 2021

Totalt var det drygt 419 000 sökande vid sista anmälningsdag den 15 april, tre procent fler sökande jämfört med förra rekordet från höstterminen 2020.

Vid första urvalet blev nära 309 000 av de sökande antagna, 0,7 procent fler än året innan och även det var en toppnotering. Totalt 183 800 sökande blev antagna till sitt förstahandsalternativ, en ökning med nära två procent jämfört med höstterminen 2020.

Antagning till högre utbildning höstterminen 2021 finns på uhr.se.

Kontakt
Utredare
Torbjörn Lindquist
010-470 04 05

Pressfunktionen
010-470 06 91
press@uhr.se

Universitets- och högskolerådet, UHR, är en statlig myndighet med flera uppdrag inom utbildningsområdet och med verksamhet i Stockholm och i Visby.

Citat

Vår analys av antagningen till höstterminen 2021 visar att de yngsta som grupp i stort sett klarar sig lika bra nu som de gjorde höstterminerna 2020 och 2019. Huvudförklaringen är att fler unga har antagits på sina gymnasiebetyg.
Eino Örnfeldt, generaldirektör för Universitets- och högskolerådet (UHR).
För enskilda individer som inte har fått anmäla sig till högskoleprovet kan ett uteblivet provresultat ha haft stor betydelse. Det gäller särskilt för dem som sökt populära utbildningar där det är hög konkurrens om platserna.
Torbjörn Lindquist, utredare vid Universitets- och högskolerådet (UHR)