Citat

UHR gratulerar Högskolan i Skövde och Högskolan i Gävle som nu ingår i Europauniversitet, men även de sex svenska lärosäten som fått sina projekt förlängda. Det är tydligt att svenska lärosäten är attraktiva samarbetspartners och nu ingår totalt 13 svenska lärosäten i Europauniversitet, säger Eino Örnfeldt, generaldirektör för UHR. Den här satsningen ger studenter och anställda nya möjligheter att arbeta med internationalisering och utbyten samtidigt som kvaliteten i den högre utbildningen stärks.
Eino Örnfeldt, generaldirektör för UHR
Både antalet antagna och behöriga sökande minskar jämfört med topparna under coronapandemin 2020–202. Men höstens siffror ändå klart positiva för en normal antagningsomgång: Vi har inte haft så här många behöriga sökande sedan hösten 2014 och antalet antagna nu i höst överträffas enbart just av rekorden under pandemin.
Eino Örnfeldt, generaldirektör på Universitets- och högskolerådet (UHR)
Distansutbildningar är fortsatt populära. Jämfört med hur det såg ut före pandemin hade vi runt 30 000 fler sökande till höstens distansutbildning, en ökning med över 16 procent. Totalt blev drygt 116 000 antagna till höstens utbud av distansutbildningar.
Andreas Sandberg, t.f. avdelningschef på Universitets- och högskolerådet (UHR)
Etablering och kvalifikationsmatchning på arbetsmarknaden är en viktig del av integrationen för personer som har invandrat till Sverige. Med hjälp av bedömning av utländska utbildningar kan fler etablera sig på arbetsmarknaden och etableringen kan ske på rätt nivå och inom relevant yrke.
Lars Petersson, avdelningschef på Universitets- och högskolerådet (UHR)
Den kompetensresurs som finns hos personer som har invandrat och har en utländsk utbildning behöver användas bättre. Det handlar bland annat om hur bedömning av utländsk utbildning används för vidare studier i Sverige, arbetsgivares kunskap om och tillit till utlåtanden över utländska utbildningar och en uppföljning av bedömningens betydelse över tid.
Lars Petersson, avdelningschef på Universitets- och högskolerådet (UHR)
Jag vill skicka ett stort tack till alla som har varit med och genomfört vårens andra högskoleprov i dag på drygt 130 provorter.
Eino Örnfeldt, generaldirektör för Universitets- och högskolerådet (UHR).
Den 19 maj börjar UHR genomgången av provdeltagarnas svar och eventuella tjänsteanteckningar från provledarna. Den 21 juni får provdeltagarna besked om sina resultat och UHR publicerar samtidigt normeringstabellerna på Studera.nu.
Charlotte Johansson, enhetschef vid Universitets- och högskolerådet (UHR).
Nytt för i vår är att proven genomförs utan de anmälningstak som gällde under 2020–2021. Alla som har åldern inne för att få göra högskoleprovet har kunnat anmäla sig till vårens dubbla provtillfällen.
Eino Örnfeldt, generaldirektör vid Universitets- och högskolerådet (UHR)
Åtta av nio kategorier av lärar- och förskollärarutbildningar får färre sökande i höst. Det enda undantaget är den samlande utbildningen ”civilingenjör och lärare”. Här ökar antalet sökande med 6 procent, från 501 förra året till 532 höstterminen 2022.
Tuula Kuosmanen, avdelningschef vid Universitets- och högskolerådet (UHR)
Det handlar om ett tydligt minskat intresse för högskolestudier jämfört med toppnoteringarna under coronapandemin 2020–2021. Antalet sökande är nu tillbaka på mer normala nivåer – något under noteringarna för höstterminerna 2013–2015 men betydligt fler sökande än vad vi kunde räkna in till höstarna 2016–2019.
Tuula Kuosmanen, avdelningschef vid Universitets- och högskolerådet (UHR)
Sökande som är 25 år eller äldre minskar med 14 procent jämfört med förra året. De allra yngsta – upp till och med 19 år – minskar med 12 procent, medan mellangruppen 20–24 år tappar 5 procent jämfört med hösten 2021.
Torbjörn Lindquist, utredare vid Universitets- och högskolerådet (UHR).
För studenter på svenska lärosäten finns det en risk att de ges färre möjligheter att göra utbyten i Storbritannien. Det är även fler tillstånd som krävs, särskilt för studerande inom yrkesutbildningar som ska göra praktik.
Magnus Hallbåter, utredare vid Universitets- och högskolerådet (UHR).
Erasmus+ programmet är nu inne i en spännande fas med många nya möjligheter och en kontinuerlig utökning av budget. Vi hoppas att än fler aktörer inom svensk utbildningssektor tar chansen att stärka sitt internationella arbete genom Erasmus+ under kommande år.
Daniel Edquist, enhetschef på Universitets- och högskolerådet (UHR).
Jag vill tacka alla som bidragit till att genomföra provet i dag på drygt 130 provorter.
Eino Örnfeldt, generaldirektör för UHR
Den 23 mars börjar UHR genomgången av provdeltagarnas svar och eventuella tjänsteanteckningar från provledarna. Den 25 april får provdeltagarna besked om sina resultat och UHR publicerar samtidigt normeringstabellerna på Studera.nu.
Charlotte Johansson, enhetschef vid UHR
På lördag genomför vi det första provtillfället på två år utan anmälningstak. Alla som har åldern inne för att få göra högskoleprovet har kunnat anmäla sig till vårens dubbla provtillfällen.
Eino Örnfeldt, generaldirektör vid Universitets- och högskolerådet (UHR).
Vår analys visar att konkurrensen om utbildningsplatserna har minskat totalt sett jämfört med våren 2021. Antalet behöriga sökande minskar nämligen mer procentuellt än antalet antagna till utbildningarna.
Eino Örnfeldt, generaldirektör för Universitets- och högskolerådet (UHR).
De yngre förefaller ha klarat sig ungefär lika bra till många utbildningar i vår som vårterminerna 2021 och 2020. Förklaringen är att de i större utsträckning har antagits i urvalsgruppen BI – betyg från gymnasiet – medan fler äldre sökande har antagits på sina högskoleprovsresultat.
Torbjörn Lindquist, utredare vid Universitets- och högskolerådet (UHR).
Alla som har åldern inne för att få göra högskoleprovet har kunnat anmäla sig till vårens provtillfällen. Jag kan konstatera att många vill skriva högskoleprovet nu när antalet platser inte längre är begränsat som det var 2020–2021. Och 74 478 är det högsta antalet anmälda sedan våren 2018.
Eino Örnfeldt, generaldirektör vid Universitets- och högskolerådet, UHR.
Att vaccinera sig är det bästa sättet att undvika allvarlig sjukdom och spridning av covid-19. I dagsläget finns det inget krav på vaccinationspass för att få skriva högskoleprovet, men UHR följer noga utvecklingen kring smittspridningen. Vi har en nära dialog med regeringen, Folkhälsomyndigheten och de regionala smittskyddsenheterna om förutsättningarna för att genomföra vårens prov på ett smittskyddssäkert sätt.
Tuula Kuosmanen, avdelningschef vid Universitets- och högskolerådet, UHR.
Intresset för läkarutbildningar ökar från drygt 5 300 sökande i våras till nära 6 100 våren 2022. Samtidigt vill nära 15 300 personer gå sjuksköterskeutbildningar, det är en ökning med knappt 1 000 sökande. Detta är positivt eftersom behovet av sjuksköterskor fortfarande är stort.
Carina Hellgren, t.f. avdelningschef på Universitets- och högskolerådet (UHR).
Minskningen beror sannolikt på det förbättrade läget på arbetsmarknaden vilket har fått färre att söka till högskolan nu i vår. Minskningen är allra störst för sökande som är 25 år eller äldre – denna åldersgrupp minskar med åtta procent jämfört med våren 2021.
Torbjörn Lindquist, utredare på Universitets- och högskolerådet (UHR).
Jag vill tacka alla som bidragit till att genomföra provet i dag på drygt 130 provorter.
Eino Örnfeldt, generaldirektör på Universitets- och högskolerådet (UHR).
I slutet av nästa vecka börjar UHR genomgången av provdeltagarnas svar och eventuella tjänsteanteckningar från provledarna. Den 30 november får provdeltagarna besked om sina resultat och UHR publicerar normeringstabellerna på Studera.nu.
Charlotte Johansson, enhetschef på Universitets- och högskolerådet (UHR)
Intresset för att söka högskoleutbildning är fortfarande på en hög nivå jämfört med före pandemin. Men vi ser nu en avmattning jämfört med 2020 och 2021.
Eino Örnfeldt, generaldirektör för Universitets- och högskolerådet (UHR).
Vår analys av antagningen till höstterminen 2021 visar att de yngsta som grupp i stort sett klarar sig lika bra nu som de gjorde höstterminerna 2020 och 2019. Huvudförklaringen är att fler unga har antagits på sina gymnasiebetyg.
Eino Örnfeldt, generaldirektör för Universitets- och högskolerådet (UHR).
För enskilda individer som inte har fått anmäla sig till högskoleprovet kan ett uteblivet provresultat ha haft stor betydelse. Det gäller särskilt för dem som sökt populära utbildningar där det är hög konkurrens om platserna.
Torbjörn Lindquist, utredare vid Universitets- och högskolerådet (UHR)
Det fortsatt rekordstora intresset för högre utbildning kan till stor del förklaras av den långvariga coronapandemin. Den största förändringen finns bland sökande som är 35 år eller äldre – här har 47 329 antagits till distansutbildning, en ökning med 13,6 procent jämfört med hösten 2020.
Eino Örnfeldt, generaldirektör för Universitets- och högskolerådet (UHR).
Att fler äldre söker distansutbildningar skulle kunna bero på att fler har vant sig vid online-formatet. Det är också en utbildningsform som passar bra vid kortare utbildningsinsatser.
Eino Örnfeldt, generaldirektör för Universitets- och högskolerådet (UHR).
Jag vill tacka alla som bidragit till att genomföra provet i dag på drygt hundratalet provorter.
Maria Linna Angestav, ställföreträdande generaldirektör för Universitets- och högskolerådet (UHR).
Det är glädjande att högskoleprovet har kunnat genomföras i dag trots pågående pandemi.
Peter Honeth, nationell samordnare för högskoleprovet.
Totalt sett ser vi rekordsiffror för antalet sökande till högskolan i höst och det är sannolikt en konsekvens av pandemin. Det är positivt att fler tar vara på möjligheten att skaffa sig en högre utbildning när läget på arbetsmarknaden är kärvt.
Tuula Kuosmanen, avdelningschef vid Universitets- och högskolerådet (UHR)
Behovet av sjuksköterskor är stort och det är positivt att fler vill utbilda sig till yrket, säger Tuula Kuosmanen. Samtidigt ser vi ett något lägre intresse för läkarutbildningen – antalet sökande till programmet minskar med närmare fyra procent i höst jämfört med förra hösten.
Tuula Kuosmanen, avdelningschef vid Universitets- och högskolerådet (UHR)
Att allt fler söker till högskolan beror sannolikt till stor del på hur både samhälle och arbetsmarknad påverkas av pandemin. Ändå var det lugnt när anmälan stängde igår.
Maria Linna Angestav, vikarierande generaldirektör för Universitets- och högskolerådet (UHR).
Vi ser nu att det är tolv procent färre som har väntat till sista dagen med att anmäla sig jämfört med förra året. Detta är positivt, eftersom UHR nu i vår har drivit en digital kampanj för att få fler unga vuxna och karriärväxlare som vill börja på högskolan i höst att anmäla sig i tid. Och det verkar som att den kampanjen har fått avsedd effekt.
Maria Linna Angestav, vikarierande generaldirektör för Universitets- och högskolerådet (UHR).
Erasmus är en framgångssaga! Genom Erasmus har svenska elever, studenter och lärare kunnat lära sig mer i andra europeiska länder, och genom Erasmus har vi i Sverige kunnat stärka vår utbildning med elever och studenter från andra länder. Därmed kan vi förverkliga de globala målen, fördjupa demokratin och bidra till en hållbar internationalisering av utbildningen.
Anna Ekström, utbildningsminister.
Under den föregående programperioden delade UHR ut cirka 2,6 miljarder kronor i bidragsmedel från Erasmus+ till utbildningsorganisationer i Sverige. Nu 2021–2027 finns det betydligt mer bidrag att söka och det ger utökade möjligheter för svenska skolor, lärosäten och andra organisationer inom utbildningssektorn.
Maria Linna Angestav, vikarierande generaldirektör på Universitets- och högskolerådet (UHR).
Vi hoppas att fler organisationer upptäcker fördelarna med internationella utbyten när de ska utveckla sin verksamhet, personal och sina elever. De som blir ackrediterade får en klart förenklad process för att söka om medel inom Erasmus+ och kan arbeta långsiktigt med medel från programmet under hela den sjuåriga programperioden.
Daniel Edquist, enhetschef och nationell direktör för Erasmus+ vid Universitets- och högskolerådet (UHR).
Vi förutsåg ett stort intresse för vårens högskoleprov och så har det också varit. Vi beklagar än en gång de problem med betalningen som många drabbades av när anmälan öppnade den 12 januari.
Maria Linna Angestav, vikarierande generaldirektör vid Universitets- och högskolerådet (UHR).
UHR följer noga utvecklingen kring smittspridningen och har en nära dialog med regeringen, Folkhälsomyndigheten och de regionala smittskyddsenheterna om förutsättningarna för att genomföra vårens prov.
Tuula Kuosmanen, avdelningschef vid Universitets- och högskolerådet (UHR).
Att intresset för högskoleutbildning ökar beror sannolikt till stor del på corona-pandemin och en vikande arbetsmarknad. Regeringens satsning på fler utbildningsplatser har gjort det möjligt att ta in fler sökande.
Maria Linna Angestav, vikarierande generaldirektör för Universitets- och högskolerådet (UHR).
Det är tydligt att gruppen 20-åringar och yngre ökar stort. Där är det 24 procent fler antagna, 30 procent fler behöriga sökande och 51 procent fler reserver jämfört med våren 2020.
Andreas Sandberg, enhetschef på Universitets- och högskolerådet (UHR).
Fler i den här gruppen med något äldre väljer också kortare kurser i vår, det är 15 procent fler antagna jämfört med våren 2020.
Andreas Sandberg, enhetschef på Universitets- och högskolerådet (UHR).
Sannolikt har coronapandemin och nedgången i konjunkturen fått fler att söka till högskolan. Att intresset för lärarutbildningar ökar är positivt. Det behövs fler behöriga och kompetenta lärare inom alla utbildningsnivåer i Sverige.
Tuula Kuosmanen, avdelningschef vid Universitets- och högskolerådet (UHR).
Vi såg en kraftig ökning av antalet sökande till höstterminen och den trenden fortsätter i vår. Coronapandemins effekter på samhället och arbetsmarknaden har sannolikt bidragit till det ökade intresset, men vi har inte analyserat detta närmare.
Maria Linna Angestav, vikarierande generaldirektör för Universitets- och högskolerådet (UHR)
Möjligheterna att bli antagen tycks inte ha minskat för någon åldersgrupp på övergripande nivå. Minskade chanser i urvalsgruppen för högskoleprov har kompenserats av att fler antagits i betygsgruppen.
Maria Linna Angestav, vikarierande generaldirektör för Universitets- och högskolerådet (UHR).
Att de yngsta klarat sig väl i höstantagningen trots det inställda vårprovet beror på att de i snitt har bättre betygsmeritvärde än äldre sökande, säger Maria Linna Angestav. Vårens uteblivna prov kan ha minskat chansen för enskilda sökande med lägre betyg att komma in på en del topputbildningar. Men detta gäller för alla åldersgrupper, både kvinnor och män och på olika utbildningar.
Maria Linna Angestav, vikarierande generaldirektör för Universitets- och högskolerådet (UHR).
Vi förutsåg ett stort intresse för höstens högskoleprov och så har det också varit. Samtidigt verkar många ha hörsammat uppmaningen att bara anmäla sig om man verkligen behöver ett provresultat för vårterminens antagning.
Peter Honeth, regeringens nationella samordnare för högskoleprovet.
Vi vet att många som redan har ett giltigt provresultat skulle ha velat skriva högskoleprovet i höst, men av smittskyddsskäl var det tyvärr nödvändigt att begränsa antalet anmälda. Vi beklagar de tekniska problemen och långa köerna när anmälan öppnade förra fredagen. Efter uppdateringar av systemet försvann köerna under lördagen och efter det har allt fungerat normalt.
Peter Honeth, regeringens nationella samordnare för högskoleprovet.
Det är viktigt att så många som möjligt av dem som behöver högskoleprovet för att kunna söka till högskolan inför vårterminen får chans att skriva provet. Eftersom antalet platser kommer att vara begränsat är det viktigt att endast de som verkligen behöver ett provresultat anmäler sig till provet.
Peter Honeth, regeringens nationella samordnare för högskoleprovet