Färre äldre har sökt högskoleutbildning i vår

Report this content

Vid midnatt den 15 oktober stängde anmälan till vårens högskoleutbildningar på Antagning.se. Nära 243 000 personer hade då anmält sig till program och kurser – en minskning med nästan 15 000 personer eller knappt sex procent jämfört med topp­noteringen vårterminen 2021.

– Intresset för att söka högskoleutbildning är fortfarande på en hög nivå jämfört med före pandemin. Men vi ser nu en avmattning jämfört med 2020 och 2021, säger Eino Örnfeldt, generaldirektör för Universitets- och högskolerådet (UHR).

Nedgången i antalet sökande är störst i de äldre ålderskategorierna. I ålders­gruppen 25–34 år minskar antalet sökande med drygt 10 000 personer jämfört med vårterminen 2021. Bland de som är 35 år och äldre minskar antalet sökande med drygt 2 000 personer.

– En trolig förklaring är att de äldre har lättare att hitta jobb nu jämfört med för ett år sedan, säger Eino Örnfeldt.

Totalt har 242 764 personer sökt program och kurser våren 2022 jämfört med 257 336 personer våren 2021. Det är en minskning med 14 572 personer (-5,7 %).

Fem utbildningar har fått flest sökande i förstahand vårterminen 2022:

Universitet/högskola Anmälningsalternativ Förstahandssökande VT 2022
Karolinska institutet KI-42002 – Läkarprogrammet 1 529
Stockholms universitet SU-29735 – Juristprogrammet 1 483
Lunds universitet LU-81300 – Juristprogrammet 1 313
Stockholms universitet SU-36670  – Psykologprogrammet 1 009
Umeå universitet UMU-P1219 – Socionomprogrammet 975


UHR fortsätter nu att granska de anmälningar som har kommit in, vilket bland annat innebär registrering och bedömning av meriter tillsammans med universitet och högskolor. Den 9 december får de sökande de första antagningsbeskeden.

UHR går ut med en djupare analys av samma anmälningsstatistik – Statistik i sam­­band med sista anmälningsdag vårterminen 2022 – fredag den 22 oktober.

Kontaktpersoner

Enhetschef
Andreas Sandberg

010-470 05 80

Pressfunktionen

010-470 06 91
press@uhr.se

Universitets- och högskolerådet, UHR, är en statlig myndighet med flera uppdrag inom utbildningsområdet och med verksamhet i Stockholm och i Visby.

Citat

Intresset för att söka högskoleutbildning är fortfarande på en hög nivå jämfört med före pandemin. Men vi ser nu en avmattning jämfört med 2020 och 2021.
Eino Örnfeldt, generaldirektör för Universitets- och högskolerådet (UHR).