Dela

Om oss

Universitets- och högskolerådet, UHR, ger stöd och information till alla som vill läsa vidare på högskolan, samordnar antagningen till 38 lärosäten genom en gemensam e-tjänst, erbjuder möjligheter till internationellt utbyte och bedömer utländska utbildningar för dem som har studerat i ett annat land. Myndigheten har verksamhet i Stockholm och Visby.

Kontakt

 • Pressfunktionen

  http://www.uhr.se/  010-470 06 91
 • Citat

  Höstens högskoleprov är nu genomfört. Jag vill tacka alla som har bidragit till att genomföra provet i dag.
  Karin Röding, generaldirektör på Universitets- och högskolerådet.
  I slutet av nästa vecka börjar UHR genomgången av provdeltagarnas svar och eventuella tjänsteanteckningar från provledarna. Den 26 november kommer UHR att fatta beslut om de slutliga provresultaten.
  Tuula Kuosmanen, avdelningschef vid Universitets- och högskolerådet.
  Högskoleprovet är en andra chans för alla som vill läsa vidare. Sedan 1977 har detta urvalsprov ökat möjligheten för många att komma in på högskoleutbildningar när betygen inte riktigt räcker till och det är konkurrens om platserna. Den som söker måste alltid uppfylla kraven på behörighet för att kunna antas.
  Karin Röding, generaldirektör på Universitets- och högskolerådet
  Denna resursförstärkning är välkommen.
  Karin Röding, generaldirektör för Universitets- och högskolerådet
  Den som antas genom att ha fuskat på högskoleprovet kommer alltså i åtnjutande av det generalla välfärdssystemet. Att stävja fusket är en fråga om rättvis antagning och att ingen ska ta en utbildningsplats från någon annan på felaktiga grunder.
  Karin Röding, generaldirektör för Universitets- och högskolerådet
  Att informera och utbilda är viktigt men räcker inte för att stoppa sexuella trakasserier. Lärosätena måste arbeta mer förebyggande: Analysera den egna organisationen, ta stöd från forskningen och sedan vidta åtgärder för att komma till rätta med problemen
  Karin Röding, generaldirektör för Universitets- och högskolerådet
  Effekten blir att nästa kvinna som utsätts för trakasserier drar sig för att göra en anmälan. Tilltron till ledningen minskar när den inte tar itu med problemen. Det skapar en tystnadskultur.
  Karin Röding, generaldirektör för Universitets- och högskolerådet
  Få lärosäten lyfter fram att de aktivt försöker motverka repressalier mot dem som anmäler. Det finns heller inte så många vetenskapliga utvärderingar som beskriver lämpliga rutiner för att förhindra repressalier
  Aleksandra Sjöstrand, utredare vid Universitets- och högskolerådet
  Göta hovrätts beslut i det så kallade högskoleprovsmålet påverkar inte UHR:s hantering av fuskärenden.
  Karin Röding, generaldirektör vid UHR.
  UHR tar beslut i enlighet med högskoleförordningen, förvaltningslagen och myndighetens egna föreskrifter – även när UHR använder delvis samma bevis och underlag som domstolarna. Utan Ekobrottsmyndigheten och polisens tillslag mot HP-hjälpen i april 2018 hade UHR inte kunnat agera mot de provdeltagare som påträffades i fuskligans kundregister.
  Karin Röding, generaldirektör vid UHR.
  Nu bör det stå klart för alla att det inte är riskfritt att fuska och att konsekvenserna blir kännbara för den som avslöjas. UHR kommer att fortsätta utveckla metoder för att förebygga och avslöja fusk.
  Karin Röding, generaldirektör vid Universitets- och högskolerådet
  Trots att antalet sökande under 25 år minskar med tre procent visar statistiken på plus för första gången på fem år även om ökningen bara handlar om 50 personer. Uppgången beror på att den större gruppen äldre sökande ökar med två procent.
  Karin Röding, generaldirektör för Universitets- och högskolerådet
  Högskoleprovet är en andra chans för alla som vill läsa vidare. Sedan 1977 har detta urvalsprov ökat möjligheten för många att komma in på högskoleutbildningar när betygen inte riktigt räcker till och det är konkurrens om platserna. Den som söker måste alltid uppfylla kraven på behörighet för att kunna antas.
  Karin Röding, generaldirektör vid Universitets- och högskolerådet
  Ämnesutbudet för kulturskolelärare var tidigare inte särskilt brett. Tack vare samverkan mellan sex lärosäten, Kulturrådet och UHR blir nu utbudet av utbildningar för blivande kulturskolepedagoger bättre.
  Karin Röding, generaldirektör vid UHR
  Kulturskolan är grunden i Kultursverige, det är en bred verksamhet där traditionella konstformer utvecklas parallellt med nya uttryck som spoken word, streetdance, animation, media, design och mycket mer. Att ha personal med både konstnärlig och pedagogisk kompetens är en nyckelfråga för att möta framtidens behov.
  Staffan Forssell, generaldirektör Kulturrådet
  De internationella kurserna och masterprogrammen tappade flertalet sökande när Sverige införde studie- och anmälningsavgifter år 2011. Glädjande är att antalet utländska sökande ökar i vår: jämfört med våren 2018 har 45 procent fler betalstudenter sökt till vårens internationella kurser, medan motsvarande ökning för masterprogrammen är 61 procent.
  Karin Röding, generaldirektör vid Universitets- och högskolerådet.
  Det är på regeringens uppdrag som UHR har tagit fram denna guide som ska öka kännedomen om både de längre reguljära och de kortare kompletterande alternativen. Med lärarutbildningsguiden kan fler upptäcka bredden av möjliga utbildningsvägar baserat på egen bakgrund och intressen.
  Karin Röding, generaldirektör vid Universitets- och högskolerådet
  Att arbeta med ungdomar var någonting nytt och spännande för mig. Utbildningen har gett mig en bra grund och jag fick snabbt en lärartjänst! Att arbeta med ungdomar och bidra till att forma framtidens vårdpersonal är något som gör att jag längtar till jobbet.
  Rasmus Hermansson Truedsson, tidigare sjuksköterska som nu växlat karriär och gått yrkeslärarprogrammet
  Det är på regeringens uppdrag som UHR har tagit fram denna guide som ska öka kännedomen om både de längre reguljära och de kortare kompletterande alternativen. Med lärarutbildningsguiden kan fler upptäcka bredden av möjliga utbildningsvägar baserat på egen bakgrund och intressen.
  Karin Röding, generaldirektör vid Universitets- och högskolerådet
  Det är på regeringens uppdrag som UHR har tagit fram denna guide som ska öka kännedomen om både de längre reguljära och de kortare kompletterande alternativen. Med lärarutbildningsguiden kan fler upptäcka bredden av möjliga utbildningsvägar baserat på egen bakgrund och intressen.
  Karin Röding, generaldirektör vid Universitets- och högskolerådet
  Att arbeta med ungdomar var någonting nytt och spännande för mig. Utbildningen har gett mig en bra grund och jag fick snabbt en lärartjänst! Att arbeta med ungdomar och bidra till att forma framtidens vårdpersonal är något som gör att jag längtar till jobbet.
  Rasmus Hermansson Truedsson, tidigare sjuksköterska som nu växlat karriär och gått yrkeslärarprogrammet
  Det är på regeringens uppdrag som UHR har tagit fram denna guide som ska öka kännedomen om både de längre reguljära och de kortare kompletterande alternativen. Med lärarutbildningsguiden kan fler upptäcka bredden av möjliga utbildningsvägar baserat på egen bakgrund och intressen.
  Karin Röding, generaldirektör vid Universitets- och högskolerådet
  Att arbeta med ungdomar var någonting nytt och spännande för mig. Utbildningen har gett mig en bra grund och jag fick snabbt en lärartjänst! Att arbeta med ungdomar och bidra till att forma framtidens vårdpersonal är något som gör att jag längtar till jobbet.
  Rasmus Hermansson Truedsson, tidigare sjuksköterska som nu växlat karriär och gått yrkeslärarprogrammet
  Fusk på högskoleprovet är oacceptabelt. Och det får konsekvenser – efter tingsrättens dom kommer nu UHR:s beslut om att återta resultat och stänga av fuskdömda från att göra nya högskoleprov.
  Karin Röding, generaldirektör vid Universitets- och högskolerådet.
  Höstens högskoleprov är nu genomfört. Jag vill tacka alla som har ställt upp för att genomföra provet en söndag
  UHR:s generaldirektör Karin Röding
  Högskoleprovet är en andra chans för alla som vill läsa vidare. I över 40 år har detta urvalsprov ökat möjligheten för många att komma in på högskoleutbildning där det är konkurrens om platserna och när betygen inte riktigt räcker till.
  Karin Röding, generaldirektör på UHR.
  Anmälningarna till högskoleprovet har minskat sedan hösten 2016. Denna nedgång beror främst på högkonjunkturen – många unga väljer bort att fortsätta med studier direkt efter gymnasiet när det är ganska lätt att få jobb. En tidigare delförklaring till tappet i anmälningarna var att ungdomskullarna minskade, men så är det inte längre. Tvärtom finns det nu fler 18–20-åringar än vad det gjorde förra hösten. Och antalet yngre förväntas fortsätta att öka under de närmaste åren.
  Karin Röding, generaldirektör på UHR.
  Antalet anmälningar till högskoleprovet har minskat stadigt sedan hösten 2016. Nedgången nu är stor, men den var ännu större förra hösten – då minskade antalet anmälningar med nära 16 procent. Att nedgången fortsätter beror framför allt på högkonjunkturen. När arbetsmarknaden är god väljer fler unga att jobba framför att gå vidare till högskolestudier.
  Generaldirektör Karin Röding, Universitets- och högskolerådet.
  Det är en oroande utveckling eftersom det svenska samhället har och kommer att ha ett stort behov av utbildade lärare och pedagoger inom alla nivåer framöver.
  Karin Röding, generaldirektör för Universitets- och högskolerådet.
  Anmälningarna till både högskoleprov och högskoleutbildningar har minskat de två senaste åren. Minskande ungdomskullar var tidigare en delförklaring, men nedgången nu beror främst på rådande högkon¬junktur. När tiderna är goda väljer många unga att börja jobba framför att läsa vidare.
  Karin Röding, generaldirektör på Universitets- och högskolerådet (UHR)
  Vår nya analys som publiceras idag bekräftar det vi rapporterade i december 2017. Styrelsen tog rätt beslut – tack vare de nya reglerna missgynnas inte sökande med svensk gymnasieexamen vid antagning till högskolan.
  Ulf Melin, generaldirektör vid UHR
  Men vi behöver analysera det finska betygssystemet närmare. Sökande med finska gymnasiebetyg har tagit färre utbildningsplatser än vad de borde ha gjort, både nu i vår och i höstas. Vi kommer därför att prioritera de finska omräkningstabellerna under våren 2018.
  Tuula Kuosmanen, avdelningschef vid UHR.
  Antalet anmälningar till högskoleprovet fortsätter att minska. Huvudförklaringen till denna nedgång är att fler väljer jobb före högskolestudier när konjunkturen är god.
  Ulf Melin, generaldirektör på Universitets- och högskolerådet.
  Den som söker en högskoleutbildning med svenska gymnasiebetyg ska ha lika goda chanser att antas till en högskoleutbildning som sökande med betyg från andra länder. Vi ser nu att ändringen får avsedd effekt: De som sökt till högskolan i år med svensk gymnasieexamen har inte missgynnats vid de två senaste antagningsomgångarna. UHR:s styrelse tog rätt beslut för ett år sedan.
  Ulf Melin, generaldirektör vid Universitets- och högskolerådet, UHR.
  Det är oroväckande att antalet sökande minskar med tanke på det stora behovet av lärare i framtiden.
  Ulf Melin, generaldirektör vid UHR.
  Söktrycket för högskoleutbildningar hamnar även i år på drygt 219 000.
  Susanne Wadsborn Taube, avdelningschef på UHR
  Att söktrycket minskat sedan vårrekordet för två år sedan beror främst på den fortsatta högkonjunkturen. I goda tider väljer många att jobba istället för att gå vidare till studier på högskolenivå.
  Susanne Wadsborn Taube, avdelningschef på UHR
  Antalet anmälningar till högskoleprovet fortsätter att minska. I våras var nedgången 13 procent och nu minskar anmälningarna med 16 procent.
  Ulf Melin, generaldirektör vid Universitets- och högskolerådet.
  Fusk med högskoleprovet är oacceptabelt. Det är förkastligt att försöka ta utbildningsplatser som andra har större rätt till.
  Ulf Melin, generaldirektör vid Universitets- och högskolerådet.
  Men analyserna av vårens provsvar gav inte några avvikande svarsmön¬ster liknande dem vi fann efter höstens prov. Och provvakterna tog heller inga fuskare på bar gärning den 1 april.
  Tuula Kuosmanen, avdelningschef vid Universitets- och högskolerådet.
  Trenden med minskat söktryck fortsätter. Nedgången i antalet anmälningar beror främst på två saker: Dels leder den goda konjunkturen till att många väljer jobb framför studier på högskolenivå, dels är de aktuella ungdomskullarna mindre nu jämfört med för några år sedan.
  Susanne Wadsborn Taube, avdelningschef på Universitets- och högskolerådet
  Om vi ska kunna bredda rekryteringen till högskolan måste vägledningen nå alla redan på grundskolan.
  Ulf Melin, generaldirektör vid Universitets- och högskolerådet.
  – Regeringen bör se till att följa upp så att studie- och yrkesvägledningen når målen i både grundskola och gymnasium.
  Ulf Melin, generaldirektör vid Universitets- och högskolerådet.
  De ansvariga universiteten och högskolorna har genomfört högskoleprovet i dag på ett mycket bra sätt. Vi har ännu inte fått någon information om iakttagelser eller händelser under provet som skulle kunna leda till beslut om avstängningar eller polisanmälan.
  Ulf Melin, generaldirektör vid Universitets- och högskolerådet
  I slutet av nästa vecka börjar genomgången av provdeltagarnas svar och eventuella tjänsteanteckningar från provledarna om misstänkt fusk eller andra avvikelser. Den 8 maj kommer UHR att fatta beslut om de slutliga provresultaten och om eventuella åtgärder mot misstänkta provfuskare.
  Tuula Kuosmanen, avdelningschef vid Universitets- och högskolerådet
  – Att färre anmäler sig till högskoleprovet är inte förvånande. Vi vet att ungdomskullarna nu är mindre jämfört med tidigare och att goda kon¬junk¬¬¬turer brukar få fler att välja jobb före högskolestudier direkt efter gymnasiet.
  Ulf Melin, generaldirektör vid Universitets- och högskolerådet
  Att färre anmäler sig till högskoleprovet är inte förvånande. Vi vet att ungdomskullarna nu är mindre jämfört med tidigare och att goda konjunkturer brukar få fler att välja jobb före högskolestudier direkt efter gymnasiet. Dessutom kan den stora minskningen i åldersgruppen 20-24 år förklaras av att många av dem har skrivit provet flera gånger och att de nu är nöjda med sina resultat på högskoleprovet.
  Ulf Melin, generaldirektör vid Universitets- och högskolesrådet.
  Styrelsen tog rätt beslut när den ändrade föreskrifterna i höstas. Den nya meritvärderingen som gäller från och med i höst bör leda till en bättre balans i de kommande antagningarna till svensk högskola.
  Ulf Melin, generaldirektör vid Universitets- och högskolerådet
  Om UHR:s styrelse inte hade anpassat meritvärderingen av utländska gymnasiebetyg inför hösten 2017 skulle framtida sökande med svensk gymnasieexamen ha kommit att missgynnas i konkurrensen om platser på högmeritutbildningar.
  Torbjörn Lindquist, utredare på Universitets- och högskolerådet
  Torbjörn Lindquist, utredare på Universitets- och högskolerådet (UHR).
  Chanserna att komma in på sjuksköterske-, läkar, lärar- och förskollärar-, socionom-, civilingenjörs- och högskoleingenjörsutbildningar är större i vår jämfört med våren 2016.
  Välj datumintervall -
  Det finns inga träffar som matchar nuvarande filter
  Det finns inga fler träffar som matchar nuvarande filter
  Tillbaka till sidans topp

  Prenumerera