Höstens högskoleprov genomfört

Report this content

Klockan 16.40 i dag avslutades högskoleprovet utan några större incidenter. Universitets- och högskolerådet (UHR) publicerar frågorna på måndag 25 oktober och facit den 27 oktober på Studera.nu. Resultaten är klara om drygt en månad.

Närmare 40 000 personer var anmälda till dagens högskoleprov. Hur många som verkligen skrev provet i dag kommer att stå klart i slutet av november när UHR fattar beslut om de slutliga provresul­taten. Bortfallet brukar vara omkring tio procent.

– Jag vill tacka alla som bidragit till att genomföra provet i dag på drygt 130 provorter, säger Eino Örnfeldt, generaldirektör för UHR.

– I slutet av nästa vecka börjar UHR genomgången av provdeltagarnas svar och eventuella tjänste­anteckningar från provledarna, säger Charlotte Johansson, enhets­chef vid UHR. Den 30 november får provdeltagarna besked om sina resultat och UHR publicerar normeringstabellerna på Studera.nu.

Den som avstod från att skriva provet i dag på grund av symtom på covid-19 eller för att de bor i hushåll där någon är sjuk i covid-19 har möjlighet att få anmälningsavgiften på 450 kronor återbetald. Anmälan måste ske via webbformulär på Studera.nu senast den 27 oktober.

Högskoleprovet arrangeras av 21 universitet och högskolor på drygt 130 orter i Sverige och av UHR i Mariehamn på Åland.

Kontakt

Pressfunktionen
010-470 06 91
press@uhr.se

Universitets- och högskolerådet, UHR, är en statlig myndighet med flera uppdrag inom utbildningsområdet och med verksamhet i Stockholm och i Visby.

Prenumerera

Citat

Jag vill tacka alla som bidragit till att genomföra provet i dag på drygt 130 provorter.
Eino Örnfeldt, generaldirektör på Universitets- och högskolerådet (UHR).
I slutet av nästa vecka börjar UHR genomgången av provdeltagarnas svar och eventuella tjänsteanteckningar från provledarna. Den 30 november får provdeltagarna besked om sina resultat och UHR publicerar normeringstabellerna på Studera.nu.
Charlotte Johansson, enhetschef på Universitets- och högskolerådet (UHR)