Allt fler får sin utländska utbildning erkänd i Sverige

Under 2017 ansökte nära 25 000 personer om att få sin utländska utbildning bedömd av UHR — en ökning med 5,9 procent jämfört med 2016. Av dessa ledde 19 000 till ett positivt utlåtande, som ger människor möjlighet att gå vidare till arbete eller fortsatta studier.

— Genom dem som kommer hit från andra länder får Sverige ett stort tillskott av både yrkes- och utbildningsmässig kompetens. UHR:s arbete med att bedöma deras utbildningar är centralt för att kompetensen ska kunna tas tillvara och komma till användning på den svenska arbetsmarknaden, säger Lars Petersson, avdelningschef på UHR.

UHR bedömer gymnasiala utbildningar, eftergymnasiala yrkesutbildningar och högskoleutbildningar från andra länder. En bedömning visar vad en utbildning motsvarar i det svenska utbildningssystemet och utlåtandet kan användas av den som planerar att studera vidare eller söka arbete i Sverige.

Syrien fortsatt i topp
Under 2017 ökade antalet positiva bedömningar som UHR utfärdade med 21,2 procent jämfört med 2016. Liksom föregående år ligger Syrien i topp både när det gäller antal ansökningar och antal utfärdade bedömningar. Därefter följer Iran och Irak.

Högskoleingenjör, civilingenjör, arkitekt, jurist och socionom är några av de vanligaste högskoleexamina. Men i särklass flest utlåtanden inom akademisk utbildning gäller allmänna kandidat-, magister- och masterexamina, där ekonomi och språk är vanligast.

— Det är viktigt att komma ihåg att alla som får ett utlåtande från UHR har en färdig examen. Många har även arbetslivserfarenhet. För dem är det i de flesta fall viktigare med kontakter på arbetsmarknaden än att läsa om en utbildning, säger Lars Petersson.

Bedömningar per län och examensinriktning
I bifogade filer finns information om antal ansökningar och utfärdade bedömningar per län i Sverige under 2017. Där finns också uppgifter om antal utlåtanden för de tio vanligaste högskoleexamina.

Mer information hittar du också i pressrummet på uhr.se

Kontakt

Lars Petersson
Avdelningschef
010-470 03 47

Pressfunktionen
010-470 06 91
press@uhr.se

Taggar:

Om oss

Universitets- och högskolerådet, UHR, ger stöd och information till alla som vill läsa vidare på högskolan, samordnar antagningen till 38 lärosäten genom en gemensam e-tjänst, erbjuder möjligheter till internationellt utbyte och bedömer utländska utbildningar för dem som har studerat i ett annat land. Myndigheten har 305 anställda i Stockholm och Visby.