Drygt 69 000 vill skriva högskoleprovet

Statistik från Universitets- och högskolerådet visar att 69 713 personer har anmält sig till högskoleprovet den 25 oktober. Det är en ökning med knappt 10 procent jämfört med hösten 2013 – antalet anmälningar till höstprovet tangerar de senaste höstarnas toppnoteringar på runt 70 000 anmälda.

Hösten 2011 fick högskoleprovet fler kvantitativa och färre verbala uppgifter – fördel­ningen är numera 50-50. Syftet med förändringen var att förbättra möjligheten att förutsäga hur väl studenten kommer att klara sin utbildning. Antalet anmälningar minskade under första året med det nya högskoleprovet, mycket beroende på att extra många tog sista chansen att göra det gamla provet våren 2011. Sedan hösten 2012 har anmälningarna ökat och är nu tillbaka på samma nivåer som i slutet av 1990-talet.

– Det är positivt att intresset för högskoleprovet ökar, säger avdelningschef Tuula Kuosmanen på UHR. Fler och fler börjar inse fördelen med att göra högskoleprovet eftersom man då kan vara med och konkurrera i ytterligare en urvalsgrupp. En och annan kan ha tagit den sista chansen att göra provet innan anmälningsavgiften höjs
– från och med i vår kostar det 450 kronor att anmäla sig till högskoleprovet.

Den 25 oktober genomförs högskoleprovet i sin nya form för sjunde gången. Totalt har 69 713 anmält sig, vilket är 6 301 fler än antalet anmälda hösten 2013. UHR:s statistik visar att 80 procent av de som har anmält sig är 24 år eller yngre. Födda 1996 är den enskilt största årgången med 15 949 anmälda.

Den äldre gruppen (25 år och uppåt) har ökat med drygt 14 procent i jämförelse med hösten 2013, från 12 060 till 13 800 anmälningar. Antalet anmälda gymnasieelever (16-18 år) ökar med knappt 13 procent, från 18 272 hösten 2013 till årets notering på 20 616. En möjlig förklaring till ökningen kan vara att gymnasieelever känner sig osäkra på hur deras betyg kommer att stå sig i konkurrensen när de söker till högskolan. Ett resultat från högskoleprovet kan öka chanserna att bli antagen när de senare ska söka högskoleutbildningar.

De som skriver högskoleprovet konkurrerar i ytterligare en urvalsgrupp till antagningen och provresultatet är giltigt i fem år. Därmed ökar alltså chansen att komma in på utbildningar där ett urval måste göras. Oavsett resultat, kan högskoleprovet aldrig minska möjligheterna för den enskilde studenten.

Högskoleprovet ht 2014, Antal registrerade, godkända anmälningar
(med ht 2013 som jämförelse)

Lärosäte HT 2014 HT 2013 Förändring HT2014 - HT2013 (antal) Förändring HT2014 - HT2013 (procent)
Göteborgs universitet 8 497 7 699 798 10,36
Lunds universitet 7 930 6 887 1 043 15,14
Linköpings universitet 3 489 3 097 392 12,66
Stockholms universitet 19 288 17 532 1 756 10,02
Högskolan i Gävle 1 426 1 428 -2 -0,14
Uppsala universitet 3 406 3 236 170 5,25
Mälardalens högskola 3 234 2 902 332 11,44
Högskolan i Skövde 1 562 1 384 178 12,86
Högskolan i Halmstad 1 554 1 392 162 11,64
Mittuniversitetet 1 760 1 592 168 10,55
Luleå tekniska universitet 1 154 1 022 132 12,92
Örebro universitet 1 999 1 808 191 10,56
Högskolan Dalarna 1 391 1 296 95 7,33
Högskolan Kristianstad 1 178 1 039 139 13,38
Högskolan i Jönköping 2 394 2 235 159 7,11
Högskolan Väst 1 397 1 371 26 1,90
Linnéuniversitetet 2 378 2 279 99 4,34
Högskolan i Borås 1 253 1 147 106 9,24
Blekinge Tekniska Högskola 881 771 110 14,27
Umeå universitet 1 860 1 742 118 6,77
Karlstads universitet 1 682 1 553 129 8,31
Totalt betalda 69 713 63 412 6 301 9,94

Mer statistik finns på uhr.se.

Kontakt
Mattias Wickberg
010-470 03 66

Ann Sofie Fredriksson
010-470 03 56

Pressansvarig
Åke Lernefalk

010-470 06 91
press@uhr.se

Universitets- och högskolerådet erbjuder individer, skolor, lärosäten, myndigheter och organisationer stöd vid val av utbildning och inträde på arbetsmarknaden samt utveckling genom internationellt samarbete. Myndigheten har cirka 235 anställda.                       

Om oss

Universitets- och högskolerådet, UHR, ger stöd och information till alla som vill läsa vidare på högskolan, samordnar antagningen till 38 lärosäten genom en gemensam e-tjänst, erbjuder möjligheter till internationellt utbyte och bedömer utländska utbildningar för dem som har studerat i ett annat land. Myndigheten har 305 anställda i Stockholm och Visby.

Prenumerera

Dokument & länkar