Högskoleprovet genomfört – frågorna publiceras senast klockan 20.00 på Studera.nu

Klockan 16.20 i dag avslutades höstens högskoleprov som genomfördes på 120 provorter. Universitets- och högskolerådet (UHR) publicerar frågorna på Studera.nu senast 20.00 den 29 oktober. Facit läggs ut på Studera.nu onsdagen den 2 november – detta beror på det förändrade upplägget i höst där ett av delpassen fanns i flera versioner. En av de nya åtgärderna för att minska fusket med högskoleprovet.

Under de kommande dagarna kommer UHR att få in underlag om eventuellt fusk från lärosätena. Därefter fattar UHR beslut om åtgärder.

– Ingen ska få ta utbildningsplatser från andra genom att fuska, säger Ulf Melin, generaldirektör vid UHR. Om vi låter bli att agera mot fortsatt fusk skulle detta urholka förtroendet för högskoleprovet, som har varit en ”andra chans” till högskolestudier för många i Sverige sedan 1977. UHR kommer att göra allt för att se till att högskoleprovet ska finnas kvar som urvalsinstrument till universitets- och högskoleutbildningar även i framtiden.

– De nya reglerna gör alla former av fusk straffbara och ger UHR rätt att stänga av provdeltagare i två år vid minsta misstanke om fusk, säger Tuula Kuosmanen, avdelningschef vid UHR. Vi tror att dessa regelskärpningar tillsammans med det förändrade provupplägget ska få effekt. Det är inte längre lika lätt att fuska – och det kan få allvarliga konsekvenser.

Enligt statistik från UHR är 79 procent av de anmälda 24 år eller yngre, det vill säga födda 1992 eller senare. Födda 1998 är den enskilt största årgången med 14 909 anmälda (22,5 %). Den yngste i år var född 2005 – de två äldsta 1939.

Provfrågorna publiceras senast klockan 20.00 den 29 oktober på Studera.nu.

Mer information i november

  • 2 november – facit läggs ut på Studera.nu.
  • 23 november – normeringstabellerna är klara
  • 28 november – UHR redovisar resultaten samt hur många av de 66 258 anmälda som gjorde provet. (Uppskattningsvis handlar det om 60 000 – bortfallet brukar vara 10 procent.)

Pressmeddelandet och länk till tidigare material finns på uhr.se.

Kontakt
Pressfunktionen
010-470 06 91
press(at)uhr.se

Universitets- och högskolerådet, UHR, är en statlig myndighet med ett brett uppdrag inom utbildningsområdet. Vi finns i Stockholm och i Visby.

Om oss

Universitets- och högskolerådet, UHR, ger stöd och information till alla som vill läsa vidare på högskolan, samordnar antagningen till 38 lärosäten genom en gemensam e-tjänst, erbjuder möjligheter till internationellt utbyte och bedömer utländska utbildningar för dem som har studerat i ett annat land. Myndigheten har 305 anställda i Stockholm och Visby.

Prenumerera

Citat

Ingen ska få ta utbildningsplatser från andra genom att fuska. Om vi låter bli att agera mot fortsatt fusk skulle detta urholka förtroendet för högskoleprovet, som har varit en ”andra chans” till högskolestudier för många i Sverige sedan 1977. UHR kommer att göra allt för att se till att högskoleprovet ska finnas kvar som urvalsinstrument till universitets- och högskoleutbildningar även i framtiden.
Ulf Melin, generaldirektör vid UHR
De nya reglerna gör alla former av fusk straffbara och ger UHR rätt att stänga av provdeltagare i två år vid minsta misstanke om fusk. Vi tror att dessa regelskärpningar tillsammans med det förändrade provupplägget ska få effekt. Det är inte längre lika lätt att fuska – och det kan få allvarliga konsekvenser.
Tuula Kuosmanen, avdelningschef vid UHR