Om oss

Vårdalinstitutet – en unik, nationell och hållbar forskningsmiljö! Institutet är en nationell miljö för forskning och utveckling inom vård- och omsorgsområdet i nära samverkan mellan universiteten och huvudmännen för vård och omsorg. Institutet har tre komponenter: Forskning Forskar- och postdoktoral utbildning Dialog om och förmedling av kunskap av relevans för vård och omsorg - särskilt via IKT (Informations- och kommunikationsteknik), tematiska rum, studiecirkelverksamhet och konferenser med tyngdpunkt på möten mellan forskare och användare av kunskapen. Vårdalinstitutet är finansierat av Vårdalstiftelsen, Göteborgs och Lunds universitet, Västra Götalandsregionen samt Region Skåne. Verksamheten genomförs i samarbete med Kommunförbundet Skåne, enskilda kommuner i de båda regionerna samt VästKom. Verksamheten har ett tydligt individnära perspektiv med individen i fokus, sedd i ett socialt sammanhang och ett flervetenskapligt angreppssätt.