Besöksnäringens energiförbrukning ska minska med en femtedel

Visitas styrelse har beslutat att sätta ett branschmål om 20 procents minskad energiförbrukning inom besöksnäringen till år 2020. Beslutet är ett led i arbetet med att följa UNWTO:s etiska kod för privat sektor

– Vi ska utveckla en policy och färdplan som stöd till Visitas medlemmar för att bidra till att målen uppnås, säger Visitas vd Eva Östling.

Det är Visitas 5 000 medlemsföretag med nästan 7 000 verksamheter inom besöksnäringen som nu får stöd i sitt hållbarhetsarbete.

– Visita tar fram verktyg och stöd för att verksamheterna enklare ska kunna arbeta med att minska sin energiförbrukning. Vi erbjuder nu alla medlemmar ett system, REST, som håller koll på och effektiviserar verksamhetens energi- och vattenanvändning, säger Sara Sundquist, hållbarhetsstrateg på Visita.

– Vill vi locka till oss framtidens turister så måste Sveriges besöksnäring ligga längst fram i det globala hållbarhetsarbetet. Det handlar både om social, ekonomisk och miljömässig hållbarhet, säger Eva Östling.

– Jag vill att hela näringen deltar i arbetet att säkra naturen, rent vatten, tillgång till högkvalitativa råvaror och arbetsplatser som attraherar kunniga medarbetare. Visita ska årligen rapportera till UNWTO om hur vårt hållbarhetsarbete fortskrider, avslutar Visitas ordförande Maud Olofsson.

Bakgrund
I mars 2016 undertecknade Visita och Svensk Turism UNWTO:s etiska kod för privat sektor. Genom att skriva under den etiska koden förbinder vi oss att arbeta hållbart i allt vi gör. FN har också formulerat 17 globala hållbarhetsmål som i olika grad berör arbetet med en hållbar besöksnäring.

Erik Bratthall, presschef, Visita
T 46 8 762 74 00
D 46 8 762 74 60
E e.bratthall@visita.se

Visita – Svensk besöksnäring är en bransch- och arbetsgivarorganisation för den svenska besöksnäringen. Visita samlar cirka 5 000 medlemsföretag med nästan 7 000 verksamheter inom hotell, restaurang, catering, spa, nöjes- och djurparker, skidanläggningar, camping och stugor, nattklubbar, vandrarhem, konferensanläggningar, aktivitetsföretag med mer. Som bransch- och arbetsgivarorganisation är Visitas huvudsakliga verksamhetsområden branschfrågor och branschpolitik samt arbetsgivarfrågor och förhandlingar med våra fackliga motparter. Visita – Svensk besöksnäring är en medlemsorganisation inom Svenskt Näringsliv. Besök oss gärna på www.visita.se.

Prenumerera

Dokument & länkar