HRF:s yrkanden höjer trösklarna och motverkar integration

HRF:s yrkanden är hämmande för jobb och tillväxt. Besöksnäringen vill fortsätta vara en jobb- och integrationsmotor. Därför måste ingångslönernas ökningstakt bromsas och flexibiliteten i anställningar finnas kvar. I årets avtalsrörelse vill Visita skapa större utrymme för att kunna belöna erfarenhet och kompetens och samtidigt möjliggöra för fler att få sitt första jobb och en fot in på arbetsmarknaden.

Hotell- och restaurangbranschen har bidragit med mer än 60 000 nya jobb sedan år 2000 och står för en femtedel av alla nya jobb som har skapats i Sverige sedan år 2007. En dryg tredjedel av alla anställda är utlandsfödda och nästan en tredjedel är unga.

– Många får sitt första jobb genom våra medlemmar och besöksnäringen är en jobb- och integrationsmotor. Vår näring erbjuder jobb åt många som inte har någon tidigare erfarenhet, men ska näringen fortsätta kunna göra det måste höjningen av ingångslönerna bromsas, säger Visitas vd Eva Östling.

Historiskt snabb ökning av ingångslöner
Det finns ett begränsat utrymme för löneökningar i besöksnäringen. Ingångslönerna har ökat med 80 procent sedan år 2000. Utöver det är lönsamheten i näringen relativt sett låg.

– Besöksnäringen har en mycket sammanpressad lönestruktur. Det beror på att ingångslönerna har ökat alldeles för snabbt. Vi vill vända den utvecklingen och därmed skapa större möjligheter för individuell lönesättning, säger Visitas förhandlingschef Antje Dedering.

HRF har både yrkat om höjda ingångslöner och vad de kallar ett proffstillägg, för medarbetare som stannat länge på samma företag.

– Det är orättvist att en medarbetare med hög kompetens idag tjänar obetydligt mer än en medarbetare som aldrig tidigare har jobbat. Men om vi ska kunna ändra på det kan inte ingångslönerna fortsätta öka i den takt som de har gjort, fortsätter Antje Dedering.

– Det som HRF kallar proffstillägg är ytterligare en generell pålaga. Vi vill kunna sätta individuella löner i högre utsträckning. På sätt får den som är proffs betalt ändå, säger Eva Östling.

Accepterar inte avsteg från svenska modellen
Visita och Hotell- och restaurangfacket har idag växlat yrkanden kring det så kallade Gröna Riksavtalet, som berör ungefär 100 000 arbetare i besöksnäringen. HRF:s yrkande följer inte oväntat LO:s samordning om en så kallad låglönesatsning. Det handlar i själva verket om att bryta principen om att industrin sätter ett kostnadstak, som alla avtalsområden ska följa. För besöksnäringen innebär HRF:s yrkande löneökningar med nästan 3,1 procent.

– Det är högre än industrins krav på 2,8 procent och alltså ett avsteg från den princip som har gällt på svensk arbetsmarknad i två decennier. Vi kan inte acceptera ett sådant avsteg, säger Antje Dedering.

Inskränkning i flexibilitet hotar jobb
Utöver yrkanden om fortsatta höjningar av ingångslöner vill HRF också inskränka möjligheterna att använda visstidsanställningar.

Besöksnäringen är en näring som i hög grad präglas av stora variationer vad gäller efterfrågan. Det kan röra sig om förutsägbara variationer över året eller över dagen men det kan också handla om snabbt påkomna förändringar.

– Flexibilitet är avgörande för besöksnäringen. Skulle flexibiliteten inskränkas minskar det möjligheterna att anställa, säger Eva Östling.

Hopp om konstruktiva förhandlingar
– Årets avtalsrörelse kan komma att bli mer komplicerad än förra årets. Men vi vet av erfarenhet att vi och fackförbunden har en gemensam syn på besöksnäringen och dess behov. Vi har därför gott hopp om konstruktiva förhandlingar och en god dialog med våra motparter. Vårt mål är att kunna behålla engagerade kunniga medarbetare och att anställa många fler, avslutar Eva Östling.

Cecilia Björkman, tf presschef, Visita
T 46 8 762 74 00
D 46 8 762 74 60
E c.bjorkman@visita.se

Visita – Svensk besöksnäring är en bransch- och arbetsgivarorganisation för den svenska besöksnäringen. Visita samlar cirka 5 000 medlemsföretag med drygt 7 000 verksamheter inom hotell, restaurang, catering, spa, nöjes- och djurparker, skidanläggningar, camping och stugor, nattklubbar, vandrarhem, konferensanläggningar, aktivitetsföretag med mer. Som bransch- och arbetsgivarorganisation är Visitas huvudsakliga verksamhetsområden branschfrågor och branschpolitik samt arbetsgivarfrågor och förhandlingar med våra fackliga motparter. Visita – Svensk besöksnäring är en medlemsorganisation inom Svenskt Näringsliv. Besök oss gärna på www.visita.se.

Prenumerera

Dokument & länkar