Om oss

ViS (Vuxenutbildning i Samverkan) är ett partipolitiskt obundet och på ideell grund verkande riksförbund. Som branschorganisation tar vi tillvara vuxenutbildningens intressen gentemot riksdag, regering samt centrala myndigheter och organisationer. Kommunala och privata utbildningssamordnare samt beställare av vuxenutbildning över hela landet utgör basen bland ViS medlemmar.