Om oss

Worldwide Brand Management-koncernen utvecklar och driver sin verksamhet under varumärket Björn Borg. Verksamheten omfattar idag de fem produktområdena kläder, skor, väskor, glasögon och parfym som säljs på sju marknader i Europa. Totalt beräknades försäljningen av Björn Borg-produkter 2004 uppgå till cirka 627 Mkr i konsumentledet. Koncernens omsättning uppgick 2004 till cirka 122 Mkr och resultatet efter finansnetto uppgick till 14,4 Mkr. Antalet anställda är 35. WBMs aktie handlas på Nya Marknaden sedan den 20 december 2004.