Om oss

Willebrand Invest AB grundades under 2011 av Stefan Willebrand för att agera som en kapitalpartner åt små företag i uppstartsfasen då kapital och kunskap krävs. Willebrand Invest har som avsikt att agera globalt men med en lokal förankring där företaget har hittat en nisch bland bolag som behöver mellan 500 000 – 5 miljoner i kapital för att omvandla en idé till en expanderande verksamhet. Grundaren och Vd:n Stefan Willebrand har länge varit aktiv inom finansiell teknologi, kapitalförvaltning och finansiella tjänster och är nu aktiv inom flera företag. Genom sitt helägda bolag Willebrand Group AB inkuberar han tidiga idéer tillsammans med externa partners för att testa om dessa kan bli livskraftiga. När affärskonceptet har visat bärighet introduceras dessa bolag till Willebrand Invest som utgör en bra grogrund för nästa fas i utvecklingen.