Solteq ja KuntaPro sopivat merkittävästä yhteistyöstä kuntien toiminnanohjausjärjestelmien toimittamisen osalta.

KuntaPro valitsi Solteq Solax ratkaisun tehostamaan kuntien palvelutuotantoa ja sen seurantaa. Valinta liittyy KuntaPron tavoitteeseen tukea kuntien rakennemuutosta.

KuntaPro Oy on valinnut Solteq Oyj:n Solaxin palvelujen toiminnanohjausratkaisuksi. Solteqin Solax ratkaisu on jatkossa osa KuntaPron Kuntax- toiminnanohjausjärjestelmää. Ratkaisua tarjotaan KuntaPron asiakkaille palveluna.

”Laajentuvan Kuntax-ratkaisun avulla kunnat voivat ohjata ja tuottaa kustannustehokkaasti palveluja hallinnollisten toimintojen ohjaamisen lisäksi”, iloitsee KuntaPron toimitusjohtaja Mika Kantola.

”Kaupunkien ja kuntien pitää päästä kiinni valmiiseen, heidän tarpeisiinsa rakennettuun järjestelmäkokonaisuuteen. Yhteinen palveluna tarjottava ratkaisu tuo merkittäviä kustannussäästöjä päällekkäisten järjestelmäinvestointien poistuessa. Hankintakulujen lisäksi kuntien kehitys- ja hallintokulut pienenevät merkittävästi”, jatkaa Kantola.

Solax ratkaisulla hallinnoidaan erityisesti monitoimittajaympäristöjä eli se mahdollistaa kunnille palvelujen ostamisen monelta eri toimijalta. Lisäksi se tukee eri toimijoiden välistä yhteistyötä.

”Asiakkaan toimintojen ohjauksen tehostaminen sekä läpinäkyvyyden tuominen eri toimintojen välille on Solteqin vahvuusalue jo 30 vuoden ajalta. Olemme erityisen iloisia KuntaPron pitkäaikaisen yhteistyön tuomasta mahdollisuudesta olla edesauttamassa julkisen hallinnon rakennemuutosta ja sitä myötä kuntalaisille annettavasta paremmasta palvelusta”, kertoo Solteqin liiketoimintajohtaja Matti Saastamoinen.

Solax järjestelmällä voidaan ohjata ja tehostaa toimintaa mm. kaupunkien ja kuntien teknisessä toimessa, kiinteistöpalveluissa, tuotantolaitoksissa sekä koti-, hoiva- ja siivouspalveluissa, jatkaa Saastamoinen.

Solteq Solax perustuu Microsoft Dynamics teknologiaan. Solteq Solax ratkaisu on saanut ensimmäisenä Suomessa Microsoftin korkeimman tason kansainvälisen Certified for Microsoft Dynamics AX 2012 –sertifikaatin (CfMD).

Lisätietoja: solteq.com ja solteq.com/solax

Lisätietoja antavat:


Toimitusjohtaja, Mika Kantola
Puhelin 040 831 6409
Sähköposti mika.kantola(at)kuntapro.fi

Liiketoimintajohtaja, Matti Saastamoinen
Puhelin 040 844 4562
Sähköposti matti.saastamoinen(at)solteq.com

Jakelu:
Keskeiset tiedotusvälineet, Cicion Finland
www.solteq.com

KuntaPro Oy on valtakunnallinen johtamisen ja hallinnon tukipalvelujen tuottaja. KuntaPro konserniin kuuluu Seuturekry Oy. Konsernin liikevaihto tulee olemaan vuonna 2014 noin 35 miljoonaa euroa. Konsernin palveluksessa on 260 henkilöä.

KuntaPron asiakkaat ovat kuntia, kuntayhtymiä ja kuntaomisteisia yrityksiä. Ulkoistamalla talous- ja henkilöstöpalvelujaan KuntaProlle asiakkaat sähköistävät prosesseja, säästävät kustannuksia, turvaavat palvelujensa jatkuvuuden sekä saavat ajantasaista tietoa johtamisen tueksi. Kuntax-ohjelmistoperheen avulla modernisoidaan talouden- ja toiminnanohjausta, raportointia ja ennustemalleja. Lisätiedot www.kuntapro.fi.

Solteq on johtava kaupan, logistiikan ja palvelualan teknologiapalveluyritys. Tarjoamme kestävää kumppanuutta ja markkinoiden laajimman valikoiman palveluja koko toimitusketjun optimoinnista kuluttaja-asiakastiedon hallintaan. Ratkaisumme perustuvat kumppaniemme kehittämiin markkinan johtaviin standarditeknologioihin.  Solteq Solax on moderni palvelujen toiminnanohjauksen ratkaisu, joka perustuu Microsoft AX teknologiaan.

Solax -järjestelmää käyttävät asiakkaat teollisuuden ja energiantuotannon käyttövarmuuspalveluissa, kunnossapito- ja huoltopalveluissa, elinkaaripalveluissa, kaupunkien ja kuntien teknisessä toimessa, kiinteistöpalveluissa sekä koti- ja hoivapalveluissa.

Tags:

About Us

Solteq is a Nordic IT provider and software house that specialises in digital customer engagement. We offer total solutions for both business enhancement by means of digitalisation and for omnicommerce: from back end processes all the way to the customer’s purchasing experience and from supply chain management to digital marketing. Our 450 experts, who work in three countries, develop and implement solutions for clients in Europe, North America, Asia and Australia. In 2016, Solteq’s net sales amounted to 63 million euro.

Subscribe