Interim Report January 1 – December 31, 2016

Fourth quarter 2016

 • Net sales for the quarter amounted to 13.6 MSEK.
 • Operating profit before depreciation (EBITDA) amounted to 5.8 MSEK.
 • Profit after tax amounted to -15.3 MSEK.
 • Profit after tax per share was -1.27kr.
 • Power production, including production guarantees amounted to 25.6 (21.4) GWh.
 • Slitevind AB concluded a share rights issue. Aligera Holding defended its position and increased the position to approximately 22%.
 • Aligera applied for listing on Nasdaq Stockholm First North. Aligera AB’s shares was listed 1 February 2017.
 • Issue for non cash consideration of 15.6MSEK

Comparative figures for Q4 2015 is not available since it is a new group

Full Year 2016

 • Net sales for the yearr amounted to 60.4 (66.8) MSEK.
 • Operating profit before depreciation (EBITDA) amounted to 32.7 (46.1) MSEK.
 • Profit before tax amounted to -27.1 (-8.8) MSEK.
 • Profit after tax amounted to -3.8 (-3.2) MSEK.
 • Result after tax per share is negative.
 • Power production, including production guarantees amounted to 92.8 (102.0) GWh.

För ytterligare information, var god kontakta

Kristoffer Löfgren, VD
Tel: +46 (0)708-61 49 68
E-post: kristoffer.lofgren@aligera.se

Denna information är sådan information som Aligera AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktperson(er)s försorg, för offentliggörande den 24 februari 2017 kl. 15:00 CET.

Om Aligera

Aligera  AB (publ) är ett infrastruktur bolag med spetskompetens inom förnyelsebarenergi. Koncernen äger och investerar exklusivt i nyckelfärdiga produktionsanläggningar. Aligera grundades 2009 med ambitionen att utveckla en hållbar framtid genom produktion utav grön-energi. Koncernen värdesätter transparens och vill investera tid och pengar för att bygga en god vindkraftsportfölj med attraktiva vindlägen.

Aligera AB, Grev Turegatan 18, 114 46 Stockholm, org.nr 559026-8024
info@aligera.se, www.aligera.se

Documents & Links