About Us

atNorth är ett ledande datacenterföretag som erbjuder hållbara, kostnadseffektiva och effektiva lösningar för den senaste servertekniken på Island, i Sverige och i Finland. Bolaget driver fem datacenter på strategiska platser i Norden med ett sjätte under uppbyggnad på norra Island under Q2, 2023 och ett sjunde i Finland som öppnar under 2024. Med hållbarhet som utgångspunkt arbetar atNorths datacenter på förnybara energiresurser och stödjer principerna för cirkulär ekonomi. Alla atNorths anläggningar är designade för optimal energieffektivitet med intelligent klusterdrift för långsiktigt fungerande infrastrukturinstallationer. Skräddarsydda lösningar gör det möjligt för företag att på ett effektivt sätt beräkna, simulera, träna och visualisera stora datakörningar. atNorth har sitt huvudkontor i Reykjavik, Island. Verksamheten grundades 2009 och förvärvades 2022 av Partners Group. För mer information, besök atNorth.com eller LinkedIn.

Subscribe