• news.cision.com/
 • Ayima/
 • AYIMA GROUP AB (PUBL) – HUVUDÄGARE OCH PERSONAL I AYIMA AVSER TECKNA I PÅGÅENDE EMISSION FÖR 1,8 MSEK

AYIMA GROUP AB (PUBL) – HUVUDÄGARE OCH PERSONAL I AYIMA AVSER TECKNA I PÅGÅENDE EMISSION FÖR 1,8 MSEK

Report this content

Personal på Ayima har för avsikt att teckna i pågående emission till ett sammanlagt värde om 762.500 SEK. Vidare så har Ayimas storägare New Equity Ventures meddelat att de tänker att teckna för 1 MSEK.

”We see the expanded investment in Ayima as a mark of our strong confidence in the company. We are also very pleased that NEVI and our employees are investing with us again, for a total of almost 1.8 MSEK.” – Mike Jacobson VD på Ayima

Den 30 april 2019 inleddes teckningstiden i Ayima Group AB (publ) (”Ayima” eller ”Bolaget”) företrädesemission. Memorandum, Teaser samt Anmälningssedel finns att tillgå via bolagets hemsida (www.ayima.com).  

Företrädesemissionen i korthet 

 •  Med nuvarande tillväxt, momentum och kostnadseffektiviseringar, bedömer Ayima att Bolaget kommer visa ett positivt resultat under andra kvartalet 2019 och räknar med fortsatt god utveckling därefter. Den företrädesemission om cirka 13,6 MSEK som nu genomförs syftar till att stärka Bolagets balansräkning, möjliggöra potentiella förvärv och investera i Bolagets framtida tillväxt för att kapitalisera på den starka underliggande marknadstillväxten. 
 •  Teckningsperioden för teckning av units löper 30 april 2019 – 15 maj 2019.
 •  Emissionskursen är satt till 14 kronor och emissionsbeloppet uppgår vid full teckning till ca 13,6 MSEK före emissionskostnader.
 •  Emissionen är säkerställd till ca 85 % genom garantiåtaganden.
 •  För befintliga aktieägare som avstår att delta i Företrädesemissionen – under antagande att Företrädesemissionen fulltecknas – uppgår utspädningseffekten till 13,8 %. 

Preliminär tidsplan för Företrädesemissionen 

 • 30 april 2019 – 15 maj 2019 – Teckningsperiod.
 • 30 april 2019 – Första dag för handel i uniträtter och BTU. 
 • 13 maj 2019 – Sista dag för handel i uniträtter. 
 • 20 maj 2019 – Offentliggörande av preliminärt utfall i Företrädesemissionen. 

For further Information:
CEO/VD Michael Jacobson
+44-20 7148 5974
press(at)ayima.com
www.ayima.com/investors

About Ayima

Originally founded in 2007, Ayima is a digital marketing agency with around 150 employees across its offices in London, New York, San Francisco,Stockholm and Vancouver. Ayima have created a number of market-leading software tools that are used in by clients and agencies around the world, including ‘Updatable’, ‘Redirect Path’, ‘Page Insights’, ‘Pulse’ and ‘Appotate’. 

Ayima is listed at Nasdaq First North under the “Ayima B” ticker. Certified Adviser is:

Eminova Fondkommission AB

+46 (0)8 – 684 211 00,

info@eminova.se

Subscribe

Documents & Links