Analysguidens analys finns nu tillgänglig på engelska.

Analysguidens analys av Brighter AB, som publicerades den 15 juni, finns nu tillgänglig på engelska. Läs hela analysen på engelska här. För svensk version, se Analysguiden.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Henrik Norström, COO                  
Telefon: +46 733 40 30 45                  
E-post:  henrik.norstrom@brighter.se

Truls Sjöstedt, VD                  
Telefon: +46 709 73 46 00                  
E-post:  truls.sjostedt@brighter.se

Om Brighter AB.  
Brighter utvecklar lösningar för en datadriven och mobil hälsovård. Genom sitt intellektuella kapital och det första hjälpmedlet Actiste®, skapar bolaget en effektivare vårdkedja med individen i fokus. Initialt satsar Brighter på diabetesvård, men det finns möjligheter att i framtiden verka på en övergripande nivå som spänner över fler sjukdomar och vårdinriktningar. Detta sker genom The Benefit Loop®, Brighters molnbaserade tjänst som kontinuerligt samlar, behandlar och delar data på användarens villkor.

Bolagets aktie är listad på  NASDAQ OMX First North/BRIG. Brighters Certified Adviser på NASDAQOMX First North är Remium Nordic AB, +46 (0)8 – 454 32 50, CorporateFinance@remium.comwww.remium.com.

About Us

Brighter is a Swedish-based company that, from a unique IP portfolio, creates smart solutions for one of the most serious healthcare problems: changing patient behavior. Chronic diseases such as diabetes are rapidly increasing and account for an increasing share of healthcare costs globally. Brighter's Business Model and Multi-Sided Market Platform - The Benefit Loop™ - is based on the fact that many special interests create value for each other. By increasing access to valid health data, Brighter creates value for all stakeholders in the care chain: patients and close associates, healthcare providers, research, pharmaceutical industry and society. Brighter is certified under ISO 13485. In 2019 the company won the Swecare Rising Stars Award. https://brighter.se/ The Company's shares are listed on Nasdaq First North Growth Market/BRIG. Brighter’s Certified Adviser is Eminova Fondkommission AB +46 (0)8 – 684 211 00, info@eminova.se, www.eminova.se

Subscribe

Documents & Links