Divio Technologies AB (publ) vidtar åtgärder med anledning av Covid-19

Report this content

Stockholm, Sverige – Mjukvaruföretaget Divio Technologies AB (publ.) (NASDAQ First North: DIVIO B) som är verksamt inom molntjänster meddelar att man vidtar organisatoriska förändringar i syfte att bibehålla både försäljningsfokus och finansiell uthållighet.

Med bakgrund av det osäkra marknadsläge som uppstått i och med spridningen av Covid-19 har Divios styrelse och ledning vidtagit ett antal strategiska åtgärder som gäller såväl distansarbete och distansförsäljning för medarbetarna till att styrelse och ledning vidtar nödvändiga åtgärder för att säkerställa tjänsteleverans och finansiell stabilitet.

Det senare innebär att styrelse och ledning nu tagit beslut att kring att minska organisationen med nio tjänster i de regioner vi verkar.

"Vår plattform med tillhörande tjänster är inget som per definition påverkas negativt av att vi reser mindre eller jobbar hemifrån, snarare tvärtom. Däremot märker vi att vissa större projekt och upphandlingar vi deltar i riskerar att dra ut på tiden i det osäkra marknadsläget som råder. Vi behöver därför säkerställa vår finansiella uthållighet, vilket minskningen av kostnadsmassan möjliggör. Vi vill med andra ord gasa och bromsa samtidigt och de nu beslutade åtgärderna känns väl avvägda i rådande marknad. Vi måste dock vara lyhörda för att försämringar av marknadsläget kan nödvändiggöra ytterligare åtgärder i framtiden”, kommenterar Divios VD Jon Levin.

I och med detta åtgärdspaket bedömer ledningen att bolagets kostnader både kortsiktigt och långsiktigt ligger i linje med den förväntade intäkts- och affärsutvecklingen, men Divio utesluter inte att ytterligare åtgärder för att anpassa kostnaderna efter rådande marknadsläge kan komma att vidtas.

Fokusområdena som presenterades i samband med emissionen tidigare i år står fast. Fortsatt arbete med existerande kunder och prioritera försäljningsprocessen mot större och långsiktigt mer lönsamma affärer. 
Åtgärderna säkerställer att Divio även på lång sikt kan tillhandahålla och utveckla sina mjukvaruerbjudanden under dessa svåra marknadsförhållanden.

Divio har över 350 kunder i en mängd olika sektorer. Divio har hittills inte sett en ökad churn av betalande kunder från mjukvaruplattformen med anledning av Covid-19.

Pressförfrågningar 

För mer information om Divio Technologies, besök divio.com eller kontakta VD Jon Levin (jon.levin@divio.com) +46 732 44 70 66.

Divio Technologies AB (Publ) använder FNCA Sweden AB som certifierade rådgivare, +46 (0) 8-528 00 399, info@fnca.se

Divio Technologies AB (Publ) är Cloud Management mjukvarubolaget bakom Divio-plattformen som förenklar hosting, distribution och utveckling av molnhantering via en PaaS-lösning. Plattformen gör det möjligt för företag att reducera kostnader, "time to market" samt betydligt minska beroendet av specialister och att bli inlåst av molnleverantörer.

Subscribe