Divio Technologies stämma beslutade om nyemission

Report this content

Vid dagens extra bolagsstämma i Divio Technologies AB (Divio) beslutades i enlighet med styrelsens förslag om en företrädesemission av aktier samt en riktad nyemission av aktier avseende ersättning till emissionsgaranterna.

Divio har före nyemissionen 43 989 186 utestående aktier varav 750 000 A-aktier och 43 239 186 B-aktier.  

Villkor för nyemissionen

Vid full teckning tillför nyemissionen Divio 17,6 MSEK före emissionskostnader. Nyemissionen är garanterad till ett belopp av 15 MSEK genom avtal med emissionsgaranter.

Nyemissionen avser högst 21 994 593 B-aktier. Varje tvåtal existerande aktier oavsett aktieslag berättigar till teckning av en ny B-aktie. Teckningskursen per aktie är 0,80 SEK. Inga A-aktier ges ut.  

Avstämningsdag för rätten att delta i nyemissionen är den 18 mars 2020. 

Teckning med och utan företrädesrätt ska ske under perioden 20 mars – 3 april 2020. 

Riktad nyemission avseende garantiersättning

Bolagsstämman beslutade vidare om en nyemission av högst 2 250 000 B-aktier utan företrädesrätt för aktieägarna. Teckningsberättigade är de som garanterat nyemissionen. Arvode för ställda garantier utgår med antingen 10 procent av garanterat belopp i kontant betalning eller 12 procent av garanterat belopp i form av B-aktier till samma kurs som i nyemissionen. Om samtliga garanter väljer arvode i form av aktier kan emissionen uppgå till högst 2 250 000 B-aktier.

Pressförfrågningar 

För mer information om Divio Technologies, besök divio.com eller kontakta VD Jon Levin (jon.levin@divio.com) +46 732 44 70 66.

Divio Technologies AB (Publ) använder FNCA Sweden AB som certifierade rådgivare, +46 (0) 8-528 00 399, info@fnca.se

Divio Technologies AB (Publ) är Cloud Management mjukvarubolaget bakom Divio-plattformen som förenklar hosting, distribution och utveckling av molnhantering via en PaaS-lösning. Plattformen gör det möjligt för företag att reducera kostnader, "time to market" samt betydligt minska beroendet av specialister och att bli inlåst av molnleverantörer.