Divio Technologies stämma beslutade om nyemissioner

Report this content

Vid dagens extra bolagsstämma i Divio Technologies AB (Divio) fattades följande beslut.Godkännande av styrelsens beslut om en riktad nyemission av högst 19 750 000 B-aktier till kurs 0,40 SEK per aktie. Teckningsberättigade är en grupp investerare i vilken ingår såväl existerande som nytillkommande aktieägare. Beslut om en riktad nyemission av högst 2 250 000 B-aktier till kurs 0,40 SEK per aktie. Teckningsberättigad är en krets som omfattas av den s.k. Lex Leo (16 kap aktiebolagslagen).Divio har före nyemissionerna 43 989 186 utestående aktier varav 750 000 A-aktier och 43 239 186 B-aktier.  Vid full teckning av båda nyemissionerna ger Divio ut sammantaget 22 000 000 B-aktier. Det totala antalet aktier i Divio kommer därefter uppgå till 65 989 186 aktier varav 750 000 A-aktier och 65 239 186 B-aktier. 

Denna information är sådan information som Divio Technologies AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 3 april 2020 kl. 15:10 CET.  

För mer information om Divio Technologies, besök divio.com eller kontakta VD Jon Levin (jon.levin@divio.com) +46 732 44 70 66.

Divio Technologies AB (Publ) använder FNCA Sweden AB som certifierade rådgivare, +46 (0) 8-528 00 399, info@fnca.se

Divio Technologies AB (Publ) är Cloud Management mjukvarubolaget bakom Divio-plattformen som förenklar hosting, distribution och utveckling av molnhantering via en PaaS-lösning. Plattformen gör det möjligt för företag att reducera kostnader, "time to market" samt betydligt minska beroendet av specialister och att bli inlåst av molnleverantörer.

Subscribe