Kompletterande information angående Divio Technologies riktade nyemissionen

Bakgrunden till att Divio valt att genomföra en riktad emission är att det är kostnads- och tidseffektivt samt att emissionen har kunnat genomföras utan rabatt. 

Emissionen avses vara registrerad och klar under vecka 28. De nyemitterade aktierna kommer att utgöra ca 14,4 procent av aktiekapitalet. Utspädningseffekten beräknad som antalet nyemitterade aktier dividerat med antalet aktier i bolaget före nyemissionen är ca 16,8 procent. 

Pressförfrågningar 

För mer information om Divio Technologies, besök divio.com eller kontakta VD Jon Levin (jon.levin@divio.com) +46 732 44 70 66.

Divio Technologies AB (Publ) använder FNCA Sweden AB som certifierade rådgivare, +46 (0) 8-528 00 399, info@fnca.se

Divio Technologies AB (Publ) är Cloud Management mjukvarubolaget bakom Divio-plattformen som förenklar hosting, distribution och utveckling av molnhantering via en PaaS-lösning. Plattformen gör det möjligt för företag att reducera kostnader, "time to market" samt betydligt minska beroendet av specialister och att bli inlåst av molnleverantörer.

Subscribe

Documents & Links