EU-rapport præsenterer eksempler på god praksis for hoteller og restauranter

En ny rapport fra Det Europæiske Arbejdsmiljøagentur (EU-OSHA) sætter fokus på de risici, som arbejdstagere i hotel- og restaurationsbranchen er udsat for. Rapporten om beskyttelse af arbejdstagere i hotel- og restaurationsbranchen (”Protecting workers in hotels, restaurants and catering”) indeholder eksempler på god praksis for håndtering af risici på arbejdspladsen og giver et overblik over politikkerne på området, lige som den beskriver de ændringer, der er sket i branchen.

Hotel- og restaurationsbranchen er i stadig stigende grad en jobskabende branche i mange EU-medlemsstater, og den beskæftiger et stort antal relativt uuddannede unge og vandrende arbejdstagere. Arbejdsvilkårene er imidlertid ofte vanskelige med lange arbejdstider og fysisk krævende opgaver.

Der blev noteret en forværring af arbejdsvilkårene i hotel- og restaurationsbranchen fra 1995 til 2000 i relation til arbejdstid, jobkrav og jobautonomi.

Hotel- og restaurationsbranchen er således en branche, hvor arbejdskraften er nedslidningstruet. Derfor gennemførte Arbejdstilsynet i 2007 et intensiveret tilsyn. Det skete som led i regeringens velfærdsaftale fra 2006 .

Formålet med indsatserne har været at sætte særlig fokus på problemer inden for det ergonomiske og det psykiske arbejdsmiljø. Tilsynene har derfor været tilrettelagt sådan, at der var de bedst mulige betingelser for at konstatere og reagere på netop denne type af arbejdsmiljøproblemer.

Arbejdsstyrken i hotel- og restaurationsbranchen er udsat for en lang række psykosociale faktorer: lange, skiftende og uregelmæssige arbejdstider, en manglende kontrol over arbejdet, stor arbejdsbyrde og tidspres, hvilket fører til øgede stressniveauer, samt en manglende balance mellem arbejde og fritid.

Ud over rapporten har EU-OSHA udarbejdet en bred vifte af materialer om arbejdsmiljø på dette område, herunder syv faktablade om god praksis samt et forum om sikkert arbejdsmiljø i en mulitkulturel hotel- og restaurationsbranche (’working safely in a multicultural HORECA sector’). Alt materialet findes i det særlige afsnit på EU-OSHA’s websted. Forummet behandler især de problemer, som et stort antal vandrende arbejdstagere i branchen står over for, og giver praktiske løsninger på dem

Læs mere i vedhæftede pressemeddelelse

Tags:

Dokumenter og links