Om Cision

Cision News er Cisions nyhedsportal, hvor firmaer og virksomheder fra hele verden kan udgive deres nyheder. Her kan du abonnere på udvalgte nyheder for en bestemt branche eller et bestemt firma på e-mail og RSS.

Nyhederne skrives og publiceres af de enkelte virksomheder og firmaer og kan i visse tilfælde indeholde personoplysninger, eksempelvis i form af kontaktpersoner, kontaktoplysninger og fotos. Nyhederne består ofte af vigtige annoncer og kursrelevante oplysninger og stammer i visse tilfælde fra 1990'erne. Vi anser nærværende arkiv for at være ajourført og for at være så komplet som muligt, at det er i offentlighedens interesse og historisk relevant, og eventuelle personoplysninger indeholdt i nyheder gemmes med det formål. Du bedes kontakte privacy@cision.com, hvis du har spørgsmål til eller ønsker at klage over de publicerede personoplysninger. Her kan du læse mere om Cisions behandling af personoplysninger.