Dummebøder i farvandet, hvis virksomhederne ikke opdaterer den elektroniske ejerbog senest 15. juni

Hidtil har et selskabs ejerbog kun skullet føres hos selskabet, men i dag har selskaber også pligt til at registrere ejerforholdene i det offentlige elektronisk ”Ejerregistret”.  Sker det ikke, kan det straffes med bøde. 

”Det kommer bag på flere virksomhedsejere, at de selv ved ændringer helt ned til 5 % skal foretage en registrering. Det er ofte ved udtrædelse af fx medarbejderaktionærer, at ejerandelen ligger i dette niveau”, forklarer advokat Simon Hauch fra ADVODAN i Kgs. Lyngby.

Det offentlige ejerregister vil være tilgængeligt for alle, herunder offentlige myndigheder som f.eks. SKAT. Registreringen skal skabe gennemsigtighed og være med til at forebygge hvidvask.

Advokat Simon Hauch fortæller, at det udløser bøder, hvis man ikke foretager korrekt registrering i det elektroniske ejerregister.

Tjek, om du har styr på fakta

  • Din virksomhed skal registrere hver enkelt ejers navn, bopæl og cpr.nr. for fysiske personer og navn, cvr.nr. og hjemsted for selskaber.
  • Samtlige ejere, som besidder mere end 5 % af ejerkapitalen eller stemmeandelen, skal fremgå af registret.
  • Hvis et selskab har ændret ejer- eller stemmeforhold efter den 15.12.2014 skal selskabet registrere ændringerne inden for en frist på 14 dage.
  • Selskaber, der blev stiftet før den 14.12.2014 eller tidligere, og ikke har foretaget ændringer i ejerforholdene, har frem til  15.06.2015 til at foretage registreringen af deres nuværende ejerforhold.

Yderligere information

Advokat Simon Hauch, telefon 46 14 51 13, email siha@advodan.dk 

ADVODAN LYNGBY

ADVODAN LYNGBY er et alsidigt advokathus som kan det meste og med specialister i arveforhold, bolig og ejendomshandel, etablering af virksomhed, kontraktforhold og familieret.

Tags:

Multimedia

Multimedia