Gode råd om lejebolig

De studerendes boligjagt er blevet permanent. Men de kender ikke de rettigheder, der gemmer sig i den nye lejelov.

Studiet er i gang, og mange studerende bor stadig på en sofa hos en studiekammerat. Den desperate jagt efter at finde et sted at bo er gået ind i sin næste fase. Trine Irmang Østengaard fra Advodan Lyngby råder de unge til at undersøge lejelovens nye regler grundigt og i det hele taget gøre et ordentligt forarbejde, så der ikke kommer uventede overraskelser.

1. Kend din lejekontrakt

Når du overtager et lejemål, er det vigtigt, at du læser kontrakten grundigt igennem og får råd og vejledning om, hvad du særligt skal være opmærksom på. ”Der er mange forhold, man ikke kan læse direkte af lejekontrakten, men som følger af lovgivning og retspraksis. Den nye lejelov trådte i kraft den 1. juli i år og finder anvendelse for kontrakter, der er indgået efter lovens ikrafttræden”, siger Trine Irmang Østengaard.

2. Farvel til trappeleje

Udlejerens mulighed for ved lejeaftalens indgåelse at aftale, at huslejen hæves med bestemte beløb på udvalgte tidspunkter – den såkaldte trappeleje – er afskaffet. I stedet er der indført mulighed for at regulere efter nettoprisindekset en gang årligt.

3. Få forhåndsgodkendelse af huslejen

Under den gamle lejelov kostede det 3500 kr. at få huslejen forhåndsgodkendt af huslejenævnet, men nu er gebyret sat ned til 500 kr. Det er derfor en god og billig investering på forhånd at få undersøgt om huslejen er rimelig.

4. Der er indført krav om obligatoriske ind- og fraflytningssyn med skriftlige rapporter

Den nye lejelov gør det obligatorisk for udlejere, der udlejer mere end en bolig, at foretage et ind- og fraflytningssyn, samt at udarbejde en skriftlig ind- og fraflytningsrapport. Det betyder, at du sammen med udlejer skal skrive en rapport, når du flytter ind, samt når du fraflytter. ”Kan du allerede se en række fejl og mangler ved indflytningen, såsom behov for maling eller defekter i lejligheden, bør du få det skrevet ind i indflytningsrapporten eller meddele det til udlejer for udbedring, så du i hvert fald ikke hænger på ansvaret, når du flytter ud”, siger Trine Irmang Østengaard.

5. Udlejers opsigelse

Den nye lejelov har medført en ændring af udlejers ret til at opsige lejer, hvis udlejer selv skal benytte boligen. Opsigelsesreglerne er ændret således, at udlejere af ejerlejligheder og andelsboliger, der ikke har andre lejemål, og som ejede boligen på tidspunktet for lejeaftalens indgåelse, nu får ubetinget ret til at opsige lejere med 1 års varsel, når ejeren eller andelshaveren selv ønsker at bebo boligen.

6. Udlejer kan ikke kræve nyistandsættelse

Nyistandsættelse ved fraflytning er blevet afskaffet. Udlejer kan derfor ikke kræve nyistandsættelse – selv hvis du modtog boligen nyistandsat. Du og udlejer kan kun aftale, at der skal ske en normalistandsættelse, der alene omfatter nødvendig hvidtning, maling og tapetsering af vægge, herunder maling af træværk samt slibning og/eller lakering af gulve. ”Fremgår det ikke af lejekontrakten, at der er nymalet, har du heller ikke ansvar for, at der er nymalet, når du flytter ud”, siger Trine Irmang Østengaard.

Læs mere om lejeloven på advodan-lyngby.dk

Yderligere informationer: 
Trine Irmang Østengaard
Tlf: 4588 0555
Mail: Trio@advodan.dk

ADVODAN LYNGBY

ADVODAN LYNGBY er et alsidigt advokathus som kan det meste og med specialister i arveforhold, bolig og ejendomshandel, etablering af virksomhed, kontraktforhold og familieret.

Tags:

Multimedia

Multimedia