Kan blive dyrt at betale kontant

En stramning af hvidvaskloven skal gøre det sværere at hvidvaske sorte penge eller at udføre sort arbejde. Erhvervsdrivende skal være meget opmærksomme på to beløbsgrænser, når de vil betale eller modtage penge kontant. Ellers kan det koste dyrt. 

Modtagelse af penge kontant
Advokat Simon Hauch fra ADVODAN i Lyngby fortæller om det at modtage penge kontant: ”Erhvervsdrivende kan ikke længere modtage mere end 50.000 kroner kontant for varer eller tjenesteydelser. Overtræder en erhvervsdrivende denne beløbsgrænse på 50.000 kroner, er bøden på 25 % af det beløb, der overskrides med - dog mindst 10.000 kr.”, siger han. Overtrædes loven kan den øverst ansvarlige i virksomheden også blive straffet personligt. Typisk er bøden på 10 % af det beløb, som virksomheden/selskabet skal betale.

Betaling af varer eller ydelser kontant
Ved betaling af varer eller ydelser kontant, gælder det, at en virksomhed ikke kan få skattemæssigt fradrag for et køb på mere end 10.000 inklusiv moms for en vare eller tjenesteydelse. Simon Hauch forklarer: ”Selvom beløbet måske betales i rater, gælder det stadig, at hvis det samlede beløb på årsbasis overstiger de 10.000 kr. inklusiv moms, skal virksomheden betale digitalt”. Er beløbet større, risikerer virksomheden at skulle betale, hvis sælgeren snyder med skat og moms.

Betal digitalt
For at undgå at komme i problemer, skal en virksomhed altid betale digitalt, hvis de skal betale for en vare eller tjenesteydelse, der overstiger beløbsgrænsen.

Overstiger beløbet de 10.000 kr. inklusiv moms kan dette beløb indberettes digitalt til SKAT – senest 14 dage efter betalingen og senest en måned efter at fakturaen er modtaget. Ved indberetningen skal man indberette oplysninger omkring købet, herunder fakturaoplysninger, så leverandøren kan identificeres. Indberettes købet hæfter man ikke som køber , hvis sælger snyder med skat og moms.

Digital betaling indbefatter enten det at betale med dankort, på posthuset, i banken eller via netbank. 

Yderligere information

Advokat Simon Hauch, telefon 46 14 51 13, email siha@advodan.dk 

ADVODAN LYNGBY

ADVODAN LYNGBY er et alsidigt advokathus som kan det meste og med specialister i arveforhold, bolig og ejendomshandel, etablering af virksomhed, kontraktforhold og familieret.

Tags:

Multimedia

Multimedia