Kridttegninger på gaden er lovlig markedsføring!

Når det handler om markedsføring, går nogle virksomheder nye veje. De skaber opmærksomhed via kridttegninger på offentlig vej, men er det ikke ulovligt?

”Nej, det er ikke ulovligt at tegne med kridt på offentlig vej, hvis du som virksomhed ønsker at gøre reklame på den måde”. Det fortæller advokat Simon Hauch fra Advodan i Lyngby. Det er heller ikke et lovkrav, at der indhentes tilladelse fra kommunen først, men det kan være en god idé at tage en dialog med kommunen om det, før man giver sig i kast med kridtmaling. ”Hvis kommunen siger nej eller kommer med forskellige indvendinger, kan du kontakte en advokat, for du har med den nuværende lovgivning loven på din side, og der burde derfor ikke være nogen problemer i det juridisk set”, tilføjer han.  

Simon Hauch har ført sager for klienter, der kom i klemme på grund af deres markedsføring i det offentlige rum. En tidligere klient, medievirksomheden Citrus Media, blev frifundet i en sag, der netop omhandlede kridttegninger på offentlig vej. Citrus Media havde for deres klient Calvin Klein tegnet deres virksomhedslogo på vejen med kalkbaseret spraymaling. Københavns Kommune anmeldte dem til politiet for både hærværk og overtrædelse af vejloven.

Simon Hauch fortæller, at retten i deres afgørelse om frifindelse lagde vægt på, at den spraymaling Citrus Media havde anvendt, ville forsvinde naturligt efter 1-10 dage, og da eventuelle rester nemt kunne vaskes af, kunne det ikke betegnes som hærværk. Retten lagde endvidere vægt på, at den anvendte kridtspray var stort set lige så nem at vaske af som den kridt børn bruger, når de tegner med kridt på vejen.

Efter frifindelse for hærværk allerede i byretten, blev det afgjort i landsretten, at der heller ikke var tale om overtrædelse af vejloven, som var det sidste springende punkt i sagen. Som virksomhed kan du ellers risikere at overtræde vejloven og få en bøde, hvis der ligger forskellige former for materiale eller affald tilbage på vejen efter endt reklamekampagne. 

Uanset lovgivningen kan den enkelte kommune også have sine holdninger, hvor det som virksomhed kan være svært at vide, hvad der er op og ned. ”Hvad der er okay for én kommune, er måske ikke i orden for en anden kommune, men uanset hvilken holdning kommunen har, er det ikke ulovligt at tegne på vejen med kridt, hverken som privatperson eller i erhvervsmæssigt øjemed”, siger Simon Hauch.

”Afgørelserne om kridtmaling åbner op for muligheden for anden form for reklame i det offentlige rum end kridt. Eksempelvis er det svært at se, at en lysreklame på vejen skulle være ulovlig. Dette i al fald så længe den ikke er til gene eller fare for trafikken”, afslutter Simon Hauch.

Yderligere information

Advokat Simon Hauch, telefon 46 14 51 13, email siha@advodan.dk 

ADVODAN LYNGBY

ADVODAN LYNGBY er et alsidigt advokathus som kan det meste og med specialister i arveforhold, bolig og ejendomshandel, etablering af virksomhed, kontraktforhold og familieret.

Om os

Advodan Lyngby er et alsidigt advokathus som kan det meste og med specialister i arveforhold, bolig og ejendomshandel, etablering af virksomhed, kontraktforhold og har som en af Danmarks eneste speciale i botilbud og socialpædagogiske tilbud. Vi har fokus på dig og det der er vigtigt for dig. Hos os er det din sag, din virksomhed og dit liv det gælder. Du får hurtigt, effektivt og professionelt hjælp til dine juridiske udfordringer eller bare et godt råd.

Multimedia

Multimedia