Ny lejelov giver bedre betingelser for lejere

Når den nye lejelov træder i kraft 1. juli 2015, er det slut med at kræve nyistandsættelse . Ind- og udflytning gøres enklere.

Erfaringer viser, at et af de områder, som skaber de største konflikter mellem lejer og udlejer, opstår ved fraflytningen. Lejerne er usikre på, hvor meget lejligheden skal istandsættes, og hvor meget af det indbetalte depositum, der er tilbage efter istandsættelsen.

Den nye lejelov slår fast, at lejer ikke skal aflevere lejemålet i bedre stand end ved overtagelsen. At lejer overtager lejemålet som nyistandsat er ikke længere grundlag nok til at kræve, at det også er nyistandsat ved fraflytning.

”Med den nye lejelov bliver det samtidig et krav for udlejere med udlejning af mere end én bolig, at der foretages obligatoriske ind- og udflytningssyn, ligesom det gøres obligatorisk, at udlejer udarbejder en skriftlig ind- og fraflytningsrapport, som fastslår lejemålets stand”, forklarer advokat Trine Irmang Østengaard, Advodan i Lyngby.

Hvis en udlejer ikke overholder de nye krav, mister udlejer alle krav på istandsættelse ved fraflytning, uanset om udlejeren kan dokumentere kravet. ”Selvom lejer overtager et nyistandsat lejemål, skal  lejer ikke længere foretage nyistandsættelse ved fraflytning. Udlejer og lejer kan fremover alene aftale, at der skal ske normalistandsættelse (der alene omfatter nødvendig hvidtning, maling og tapetsering, samt en slibning og lakering af gulve, hvis der er behov)”, forklarer advokat Trine Irmang Østengaard.

Tidligere kunne lejer risikere at få en stor regning efter kun at have boet i lejligheden i kort tid. Det er slut nu, lejer skal kun foretage en normalistandsættelse, – og kun, hvis det findes nødvendigt.

Hårde fakta og hårde hvidevarer
I ejendomme med 7 eller flere lejemål (”storejendomme”) kan det ikke længere aftales, at lejer skal  påtage sig andre pligter end indvendig vedligeholdelse i form af  maling, tapetsering, slibning og lakering.

”Det betyder, at vedligeholdelse af hårde hvidevarer, kummer, cisterne etc., ikke længere må stå nævnt i lejekontrakten som lejers ansvar”, uddyber Lyngbyadvokaten Trine Irmang Østengaard og fortæller, at med de nye regler vil en lejer endda kunne få kompensation, hvis lejligheden afleveres i bedre stand end ved overtagelsen.

Yderligere informationer: 
Trine Irmang Østengaard
Tlf: 4588 0555
Mail: Trio@advodan.dk

ADVODAN LYNGBY

ADVODAN LYNGBY er et alsidigt advokathus som kan det meste og med specialister i arveforhold, bolig og ejendomshandel, etablering af virksomhed, kontraktforhold og familieret.

Tags:

Multimedia

Multimedia