Nye regler: Skilsmisseforældre skal være enige om ferien

Report this content

Nye regler skal mindske risikoen for chikane, når bopæls- og samværsforældre skal afholde ferie med barnet. Fremover kan ferien kun lægges i de almindelige ferie- og helligdagsperioder, med mindre forældrene kan blive enige om andre tidspunkter. 

Den 1. oktober i år trådte en række ændringer til forældreansvarsloven i kraft. En af ændringerne betyder, at både bopæls- og samværsforælderens ferier reguleres, så parterne kun kan holde ferie med barnet uden for de almindelige ferie- og helligdagsperioder, hvis de er enige om det. Tidligere kunne bopælsforælderen frit vælge, hvornår han eller hun ville placere sin ferie – også selvom det betød, at ferien lå oven i et planlagt samvær med samværsforælderen. 

”Med lovændringen går man fra en situation, hvor bopælsforælderen har haft en klar fordel i forhold til ferie med barnet, til en ny situation hvor forældrene i højere grad ligestilles. Det kommer selvfølgelig først og fremmest barnet til gode, fordi det i langt de fleste tilfælde er bedst for barnet at se begge sine forældre, forklarer advokat Simon Hauch fra ADVODAN. 

BORTFALD AF SAMVÆR

På samme tid betyder lovændringen også, at fastsat eller aftalt samvær kun bortfalder i bopælsforælderens ferier, hvis det enten er aftalt mellem forældrene, eller hvis Statsforvaltningen har truffet en afgørelse om bortfald af samvær. Med de tidligere regler bortfaldt samværet, hvis bopælsforælderen fx lagde sin ferie med barnet på et tidspunkt, hvor samværsforælderen havde aftalt samvær med barnet. 

”Hos forældre, hvor samarbejdet var gået helt i hårdknude, kunne det bl.a. betyde, at bopælsforælderen valgte at melde ferie, hvis samværsforælderen stod til at skulle have barnet på et tidspunkt, der ikke passede bopælsforælderen. Derved kunne bopælsforælderen lovligt ”aflyse” samvær hos samværsforælderen på fx familiære mærkedage. Men det er ikke muligt længere, siger advokat Simon Hauch

Yderligere information

Advokat Simon Hauch, telefon 46 14 51 13, email siha@advodan.dk 

ADVODAN LYNGBY

ADVODAN LYNGBY er et alsidigt advokathus som kan det meste og med specialister i arveforhold, bolig og ejendomshandel, etablering af virksomhed, kontraktforhold og familieret.

Tags:

Multimedia

Multimedia