Nyt socialtilsyn stiller krav om kompetent og aktiv bestyrelse

Ifølge den nye tilsynsreform er det et krav fra tilsynets side, at bestyrelserne hos private opholdssteder og botilbud er både kompetente og aktive. Hidtil har de såkaldte tantebestyrelser været populære blandt de sociale tilbud, men den sammensætning kan vise sig farlig advarer specialist på området.

Mange af landets sociale tilbud benytter sig af såkaldte tantebestyrelser, som ofte ikke er særlig aktive. Denne konstruktion er bekvem, men meget farlig advarer Karin Høier, der er advokat med speciale i pædagogiske opholdssteder og botilbud hos ADVODAN Lyngby.

Det nye tilsyn stiller krav om en kompetent og aktiv bestyrelse og hvis ikke tilbuddene efterlever dette krav, kan de i værste fald miste deres godkendelse og være tvunget til at lukke deres virksomhed”, fortæller Karin Høier, der til dagligt rådgiver tilbud om bl.a. godkendelse, drift og tilsyn.

Hver ting har sin tid, derfor skal sammensætningen af bestyrelsesmedlemmer tilpasses efter virksomhedens udfordringer. Hvis medlemmets viden ikke længere er den rette til at sikre den varige udvikling, må man overveje om ikke det tjener virksomheden bedst at udskifte medlemmet med nye kræfter og nye ideer.

Professionel bestyrelse er en forsikring

Ved at samle en bestyrelse, som rent kompetencemæssigt spænder over de behov, som virksomheden har, sikrer man, at virksomheden tænker langsigtet og strategisk i hverdagen  og kommer godt i gang med sin udvikling.

De faglige kompetencer hos bestyrelsen bør afspejle de udfordringer, som virksomheden står overfor. Ikke mindst i forbindelse med de mange nye krav der stilles til virksomhedsdrift fra det nye tilsyn”, forklarer Karin Høier og uddyber: ”Ved at alliere sig med de rette mennesker får tilbuddene mulighed for at tage hånd om sine ”ømme områder”, inden Tilsynet slår ned på dem”.


Fordele ved en professionel bestyrelse:

  • Kompetent og kvalificeret sparringspartner
  • Med bestyrelsesmedlemmerne følger også deres netværk, som man kan benytte sig af
  • Tilføring af ny viden til virksomheden
  • Besparelse på konsulentydelser, da konsulenten evt. kan erstattes af et bestyrelsesmedlem med indsigt på området
  • Igangsætter på nye projekter

Partner i ADVODAN Lyngby, advokat Karin Høier. Telefon: 46 14 51 19

ADVODAN Lyngby er et alsidigt advokathus som kan det meste og med specialister i arveforhold, bolig og ejendomshandel, etablering af virksomhed, kontraktforhold og har som en af Danmarks eneste speciale i botilbud og socialpædagogiske tilbud.

Tags:

Multimedia

Multimedia

Dokumenter og links