Sådan sammensættes en bestyrelse til socialpædagogiske botilbud og opholdssteder

Den nye tilsynsreform stiller skarpere krav til bestyrelserne på de private opholdssteder og botilbud og forventer både kompetente og aktive medlemmer. Ekspert på området giver fem gode råd til hvordan man sammensætter en faglig kompetent bestyrelse.

De såkaldte tantebestyrelser bestående af familie, venner og bekendte har gennem mange år været stærkt repræsenteret blandt landets socialpædagogiske botilbud og opholdssteder. Men med den nye tilsynsreform stilles der nye krav til bestyrelsesarbejdet.

Advokat Karin Høier har speciale i pædagogiske opholdssteder og råder de socialpædagogiske tilbud til at samle en professionel bestyrelse for at sikre høj faglighed og undgå at få frataget godkendelsen på baggrund af inkompetent bestyrelse.

Det nye tilsyn stiller krav om en kompetent og aktiv bestyrelse og hvis ikke tilbuddene efterlever dette krav, kan de i værste fald miste deres godkendelse og være tvunget til at lukke deres virksomhed”, fortæller Karin Høier, der til dagligt rådgiver tilbud om bl.a. godkendelse, drift og tilsyn.

Fem gode råd til sammensætning af bestyrelse

Karin Høier rådgiver selv flere bestyrelser hos socialpædagogiske virksomheder og hun er ikke i tvivl om, at de tilbud der får sparring fra en faglig kompetent bestyrelse står stærkest i konkurrencen om borgerne.

Her kommer advokaten med fem gode råd til hvordan botilbud og opholdssteder kan komme godt i gang med at sammensætte en stærk bestyrelse:

  1. Husk at bestyrelsen skal tilføre virksomheden noget, som ledelsen ikke selv kan tilføre. Derfor skal man overveje grundigt, hvilke kompetencer man søger i en bestyrelse. Hvis tilbuddet har udfordringer med stor medarbejderomsætning kan det være en god idé at få en person med HR-kompetencer ind i bestyrelsen
  2. Vælg gerne bestyrelsesmedlemmer med et stort netværk. Virksomheden kan have stor gavn af den nye viden til eksempelvis igangsættelse af nye projekter og samtidig vil bestyrelsesmedlemmerne være ambassadører for virksomheden i egne netvær
  3. Det er vigtigt, at bestyrelsen har interesse for, at tilbuddet udvikler sig i positiv retning og lever op til medansvaret for, at tilbuddet drives på fornuftig vis med indtjening for øje. Loyalitet, moral og ansvar er derfor nøgleord når man skal sammensætte en bestyrelse
  4. Bestyrelsens opgave er at fastlægge retningslinjer for direktionen. Derudover skal den sikre, at kontrollen med regnskabsføring og formueforvaltningen er tilfredsstillende
  5. Det er vigtigt at sikre en faglig spredning i bestyrelsesmedlemmernes faglighed. På den måde sikrer ledelsen en nuanceret rådgivning, der kan anskue tilbuddets problematikker fra mange forskellige vinkler

Yderligere information

Advokat Karin Høier, telefon 21 81 18 96, email kaho@advodan.dk

ADVODAN Lyngby

ADVODAN Lyngby er et alsidigt advokathus som kan det meste og med specialister i arveforhold, bolig og ejendomshandel, etablering af virksomhed, kontraktforhold og har som en af Danmarks eneste speciale i botilbud og socialpædagogiske tilbud.

Tags:

Multimedia

Multimedia