Socialt tilsyn eller lynchning

DEBAT

Af advokat Karin Høier som har specialiseret sig i botilbud og opholdssteder

I nogle dele af det nye sociale tilsyns arbejde med botilbud og pædagogiske opholdssteder ledes tankerne uvilkårligt hen på 1800-tallets USA. Hvor folkemængdens afstraffelse og henrettelse af en mistænkt, blev udført uden rettergang.

Retssikkerheden for botilbud og pædagogiske opholdssteder er i mange sammenhænge sammenlignelige med retsforholdene for mere end 200 år siden. For eksempel kan et 1,5 timers tilsynsbesøg udført af en ikke faguddannet tilsynsførende lukke et socialpædagogisk botilbud uden nogen form for dialog eller reel mulighed for at anke. Det er alene den tilsynsførendes personlige og subjektive opfattelse, som bestemmer om bostedet skal lukkes.

Både lovgivende, dømmende og udøvende magt

Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold er ansvarlig for det sociale tilsyn, som ifølge Socialstyrelsens egen målsætning er, at løsning af opgaver skal baseres på effektmåling, forskningsbaseret viden og dokumentation.

Ministeren har markedsført det nye sociale tilsyn under overskrifterne:

  • Ensartet og dialogbaseret tilsynet med systematisk inddragelse af viden
  • Høj faglighed og et mere professionelt og uafhængigt tilsyn

Sådan et tilsyn møder vi nogen steder, mens vi andre steder møder et tilsyn, som på ingen punkter lever op til Ministerens udmeldinger. Faktisk er det så grelt, at jeg i visse tilfælde har set mig nødsaget til at optage møderne på bånd for at sikre et retvisende referat fra tilsynet.

Jeg har set ikke-pædagoger vurdere det pædagogiske arbejde, ikke-uddannede psykologer vurdere det psykologiske arbejde og ikke-revisorer, som forsøgte at vurdere virksomhedsøkonomi i koncernselskaber og erhvervsdrivende fonde. Dette står i skarp kontrast til de krav om faglig viden, der stilles til de socialpædagogiske tilbud, der føres tilsyn med.

Når en godkendelse fjernes er der ingen reel ankemulighed. Idet en evt. anke ikke har nogen opsættende virkning, hvilket betyder, at det pædagogiske tilbud må lukke, medarbejderne sendes hjem og beboerne sendes væk. Der kan heller ikke indgås nye aftaler og dermed er der tale om en reel lukning uden dialog, uden rettergang og alene baseret på et personligt og subjektivt skøn hos den tilsynsførende.

Ministeren skal gøre det, der er lovet

Kvalitetsmodellen og intentionerne bag det nye sociale tilsyn er gode nok. Men det må være et faguddannet tilsyn og et ensartet tilsyn på tværs af de forskellige tilsynsområder og så må ministeren levere den vejledning, som er helt nødvendig for både de tilsynsførende og de social pædagogiske tilbud.

Endelig er det helt afgørende at ankemuligheden er reel og ikke illusorisk som i dag. Vi skal væk fra de lynch lignende forhold så vi sikrer retssikkerheden for alle parter på området, både for beboerne, de socialpædagogiske tilbud og ikke mindst de tilsynsførende, som faktisk kommer i klemme på grund af de nuværende mangler.

Lad os få det på plads i en fart til alles bedste.

Yderligere information

Advokat Karin Høier, telefon 46 14 51 19, email kaho@advodan.dk

ADVODAN Lyngby

ADVODAN Lyngby er et alsidigt advokathus som kan det meste og med specialister i arveforhold, bolig og ejendomshandel, etablering af virksomhed, kontraktforhold og har som en af Danmarks eneste speciale i botilbud og socialpædagogiske tilbud.

Tags:

Multimedia

Multimedia

Dokumenter og links