Agria giver 5 millioner til nordisk forskning om hunde og katte

Hvorfor får flatcoated retrievere så ofte cancer og hvad er den genetiske baggrund til hudsygdommen demodex? Det er nogen af de forskningsspørgsmål som i 2012 får midler fra Agria Dyreforsikrings og Svensk Kennelklubs fælles forskningsfond. Sammenlagt gives der støtte til 25 forskningsprojekter hvoraf fem udføres på Københavns Universitet. Et af de danske forskningsprojekter er et studie omkring forekomsten af stafylokokker og disses reaktion på antibiotika.

Formålet med studiet er at undersøge forekomsten af Staphylococcus pseudintermedius, som er en vigtig sygdomsårsag hos hunde, samt bakteriens reaktion på antibiotika. Hypotesen er at stafylokokker, som findes ved første gangs hudinfektioner, viser relativt ringe resistens mod et smalt spektrum af antibiotika. Der vil blive taget prøver fra 200 hunde på ti klinikker. Resultaterne forventes at danne grundlag for en national antibiotikapolitik med den ambition, at mindske anvendelsen af bredspektrede antibiotika. Et andet forskningsprojekt handler om epilepsi hos hunde.

Eftersom Agria også forsikrer en del katte, gives der også midler til forskningsprojekter, der handler om katte. Et dansk studie, som får midler fra fonden i 2012, har til formål at undersøge mulighederne for, at forudse sygdomsudviklingen hos katte med hypertrofisk cardiomyopati, ved anvendelse af proteinet troponin. Hypertrofisk cardiomyopati er en hjertesygdom der resulterer i en forstørret hjertemuskel. Undersøgelsen vil blive udført som et prospektivt studie, hvor katte med denne form for hjertesygdom undersøges hver 6. måned.

Flere af forskningsprojekterne omhandler molekylærgenetiske studier. Et af projekterne handler om sygdommen juvenil demodikos hos hunde, oftest kaldet demodex efter den parasit som forårsager hudsygdommen. Visse racer har større risiko for at få sygdommen og studiet skal derfor kortlægge forandringer i arvemassen, som kan forbindes med sygdommen.

Hver anden flatcoated retriever dør før 10 års alderen og cancerfrekvensen er høj. I et unikt studie skal samtlige dødsfald og cancerdiagnoser hos racen registreres i et år. Endvidere skal et helt års hvalpekuld følges gennem livet, med indsamling af prøver fra disse hunde og hunde fra med kræft, for at muliggøre genetiske undersøgelser. Metoder udviklet i dette pilotprojekt, kan bruges til at studere andre racer.

– Agria Dyreforsikring har i mere end 80 år haft en fast tradition for at stimulere forskning. Gennem forskningsfonden kan vi bidrage til at sygdomme aldrig behøver at opstå. Hvis de alligevel opstår, skal der findes god og effektiv behandling, mener Pekka Olson, chef veterinære strategier hos Agria Dyreforsikring.

Læs mere på http://www.agria.dk/agria/artikel/om-forskningsvirksomheden


For mere information kontakt: Sonja Karaoglan, Country manager Agria Dyreforsikring på 23 60 31 61 eller sonja.karaoglan@agria.dk, eller Pekka Olson, Chef veterinære strategier Agria Djurförsäkring, +46 73 9642113 eller pekka.olson@agria.se

Hos Agria Dyreforsikring, specialist i dyreforsikringer, er de fleste medarbejdere dyreejere. Sammen med dyreejerorganisationer og dyrlæger, er Agria med til at udvikle dyrehold, dyresport og dyrehelbred. Selskabet blev grundlagt i Sverige i 1890 og er i dag repræsenteret i de nordiske lande. Agria Dyreforsikring i Danmark tilbyder fleksible forsikringer til hunde, katte og andre smådyr som for eksempel kaniner, ildere og papegøjer.

Tags:

Om os

Agria Dyreforsikring. Agria er Nordens største dyreforsikringsselskab. Agria Dyreforsikring, er specialist i dyreforsikringer gennem mere end 125 år og har et tæt samarbejde med dyreejerorganisationer og dyrlæger i hele Danmark. De fleste medarbejdere er selv dyreejere, og sammen med dyreejerorganisationer og dyrlæger er Agria med til at udvikle og skabe fokus på dyrehold, dyresport og dyresundhed. Agria Dyreforsikring i Danmark tilbyder fleksible forsikringsløsninger til hunde, katte og andre smådyr som for eksempel slanger, kaniner, ildere og papegøjer.

Abonner

Dokumenter og links