Hvordan forebygger man brand i stalden?

Brand i stalden er et mareridt for alle hesteejere. Agria Dyreforsikring giver her gode råd om, hvordan man forebygger brand i stalden, og hvad man skal gøre, hvis der skulle opstå brand.

Brand i stalden er et skræmmende scenarie for alle hesteejere. Både mennesker og dyr kan komme i livsfare ved brand, men heldigvis er det muligt at forebygge brand i stalden. En god start er at få hjælp fra den lokale brandstation, som kan give tips og råd om, hvordan man kan reducere brandrisikoen i stalden, lyder det fra Agria Dyreforsikring.

”Desuden handler det om at være godt forberedt ved at afholde regelmæssige brandøvelser. Så bliver man opmærksom på, hvad der fungerer i stalden, og hvad der skal forbedres, så der kan rettes til i tide,” siger Tine Antvorskov, direktør i Agria Dyreforsikring.

Hvis man har gjort sit forarbejde, så mindsker man chancerne for brand, og hvis brand skulle opstå, så er man bedre forberedt. Det kan i sidste ende redde liv, forklarer Tine Antvorskov.

Brandslukkere og flugtveje
Sørg for, at der findes brandslukkere, som virker. Det skal være tydeligt, hvor de er, og de skal være lette at komme til. Brandslukkere bør kontrolleres/udskiftes hvert 5. år. Flugtvejene i stalden skal være tydelige og velkendte for mennesker og heste. Disse flugtveje må ikke være blokeret. Der skal altid være en grime med træksnor ved hver boks, så man kan tage fat i hesten med det samme. Sørg også for, at døre mellem stalden og andre rum holdes lukkede.

Røgalarm
I dag findes der røgalarmer, som reagerer lynhurtigt, hvis der er tegn på brand. Nogle alarmer giver besked via telefon, når alarmen går i gang. Man kan også sætte den til at advare naboen, så vedkommende kan tjekke stalden, hvis man er på ferie. Man kan også tilknytte alarmcentralen, som så også får besked ved brand. Kan centralen ikke få fat i ejer eller nabo i en fart, vil brandvæsenet rykke ud.

Hold stalden ren
Det er vigtigt at holde stalden ren og ryddelig. Vær opmærksom på, at kontakter og lamper er fri for støv og spindelvæv. Mus og rotter er en almindelig årsag til staldbrande. Sørg derfor for at holde foderrummet ekstra rent for at reducere bestanden af gnavere. 

Elektriske installationer
Husk at slukke for kaffemaskinen. Elektriske installationer er en almindelig årsag til brand i stalde. Mange stalde er gamle, og derfor er de elektriske installationer ofte også af ældre dato. Lad en elektriker gå dem igennem i så fald, så de kan blive opdateret.

Hvis der opstår brand
Hvis det begynder at brande, spreder panikken sig hurtigt. Det er vigtigt, at man bevarer roen og tænker i disse tre trin: Redning – alarm – bekæmp ilden.

  1. Redning: Få dyr og mennesker i sikkerhed. Tag hestene ud af stalden, som du plejer. Sørg for, at de kommer ind i en fold eller bindes langt væk fra stalden. Heste er vanedyr, så risikoen for, at hestene løber tilbage i stalden, er stor, hvis de slipper fri. Alle mennesker samles ved et forud aftalt samlingssted.

  2. Alarm: Ring 112 og tilkald redningstjenesten. Fortæl kort, hvem du er, hvor det brænder, og om der findes mennesker og dyr, som er lukket inde.

  3. Bekæmp ilden: En brand er nemmest at slukke i starten. Anvend en haveslange eller en pulverslukker. Pulverslukker bør kun anvendes, hvor der ikke ligger løs strøelse. En mindre brand kan slukkes med et brandtæppe.Kontakt
Tine Antvorskov, Direktør Agria Dyreforsikring

( 45) 40 81 38 25 // tine.antvorskov@agria.dk

Agria Dyreforsikring er specialist i dyreforsikringer gennem mere end 129 år. De fleste medarbejdere er selv dyreejere og sammen med dyreejerorganisationer og dyrlæger, er Agria med til at udvikle dyrehold, dyresport og dyrehelbred. Agria Dyreforsikring i Danmark tilbyder fleksible forsikringer til heste, hunde, katte og andre smådyr som for eksempel slanger, kaniner, ildere og papegøjer.

Tags:

Om os

Agria Dyreforsikring. Agria er Nordens største dyreforsikringsselskab. Agria Dyreforsikring, er specialist i dyreforsikringer gennem mere end 125 år og har et tæt samarbejde med dyreejerorganisationer og dyrlæger i hele Danmark. De fleste medarbejdere er selv dyreejere, og sammen med dyreejerorganisationer og dyrlæger er Agria med til at udvikle og skabe fokus på dyrehold, dyresport og dyresundhed. Agria Dyreforsikring i Danmark tilbyder fleksible forsikringsløsninger til hunde, katte og andre smådyr som for eksempel slanger, kaniner, ildere og papegøjer.

Abonner

Multimedia

Multimedia