5 årig arver faders formue, moder får ingenting

”Hvis et ugift par med et barn har fast ejendom sammen, og manden går hen og dør, er det kun barnet, der arver ham. Kvinden kan risikere, at hun ikke kan blive boende i huset. Hvis et par ikke har børn, er det i stedet forældre eller søskende, der arver. Det er aldrig den efterladte part”, fortæller advokat Lisbeth Egede Andersson fra Alliance Advokater i Hørsholm.

En samlivsaftale giver omtrent samme økonomiske tryghed som et ægteskab. Trods de store konsekvenser ved ikke at have en samlivsaftale lever mange ugifte samlevere uden.

”Når et ugift par eksempelvis køber hus sammen, har de brug for en samlivsaftale og allersenest, når de får børn”, siger Hørsholmadvokaten Lisbeth Egede Andersson fra Alliance Advokater. Hun oplever, at manglende juridisk bindende aftaler mellem ugifte par kan få uoverskuelige konsekvenser.

En ’samlivsaftale’ er hos Alliance Advokater et begreb, der er resultatet af en samlet rådgivning, de tilbyder til ugifte par. Lisbeth Egede Andersson giver et par eksempler på, hvad de under mødet kunne komme ind på: ”De par, der kommer ind for at få en samlivsaftale kan vælge at få oprettet en samejeoverenskomst omkring fast ejendom. De afgør, hvordan aftalen skal skrues sammen. De kan også få udarbejdet testamente eller få rådgivning omkring pension og forsikring”.

Selv hvis et par ikke har fast ejendom sammen, kan de stadig have et behov for juridisk, bindende aftaler. Lisbeth Egede Andersson fortæller: ”Hvis et par bor til leje sammen, skal de måske overveje, om begge parter skal skrives på lejeaftalen. Den ene part har måske indskudt penge i boligen eller har lagt mange timer i istandsættelsen af boligen. Det kan give komplekse problemstillinger. Det samme kan også opstå, hvis hverdagens udgifter ikke deles ligeligt.” Lisbeth Egede Andersson fortæller, at det enkelte par får rådgivning, der passer til præcis deres situation. Hun fortæller endvidere, at et møde om en samlivsaftale kan klares på ca. en times tid. Inden for meget kort tid kan parret derfor gå derfra med en tryghed, der rækker langt ind i fremtiden.

Lisbeth Egede Andersson
Tlf. 45 79 21 11
E-mail: lea@alliance2970.dk

Alliance Advokater Hørsholm drives af advokat Lisbeth Egede Andersson, som har specialiseret sig i privatret, boligret, mediation, økonomisk rådgivning og retssager. Udover at være formand for foreningen Alliance Advokater, er Lisberth Egede Andersson bobehandler ved Skifteretten i Helsingør, bestyrelsesmedlem i Danske Mediatoradvokater og medlem af Danske Familieadvokater, Danske Arveretsadvokater.

Alliance Advokater Hørsholm stræber efter at opnå et stærkt lokalt bånd, hvor der er fokus på den enkelte sag. Personlig og fortrolig rådgivning er i højsædet.

Tags:

Om os

Alliance Advokater Hørsholm drives af advokat Lisbeth Egede Andersson, som sidder i kontorfællesskab med advokat Malene Ellgaard Svedal. Vi har tidligere været en del af Ret & Råd, men har valgt at forlade kæden for at få et stærkere lokalt fokus. Vi er en gruppe engagerede og servicemindede medarbejder med fokus på dig og din problemstilling. Vi sætter en ære i at hjælpe dig med målrettet og personlig rådgivning. Du er altid velkommen her på kontoret, men foretrækker du, at vi mødes pr. telefon eller hos dig privat, så kræver det kun en opringning eller en mail, så er vi hos dig. Som en del af Alliance Advokater, har vi et netværk af dygtige kollegaer, som vi løbende sparrer med. Her på kontoret har vi særligt fokus på: Boligret – ejendomshandel og alle andre juridiske spørgsmål i forbindelse med fast ejendom i Danmark og ItalienPrivatret – herunder testamenter, ægtepagt, skilsmisser, bodelinger, dødsbobehandling, sager om børn, forældremyndighed og samvær, sager for udlændinge herunder familiesammenførelse og opholdstilladelserØkonomisk rådgivning herunder gældssaneringMediationRetssager – retshjælp og fri proces Alliance Advokater Hørsholm er en aktiv sparringspartner i lokalområdet og medvirker i den lokale retshjælpsordning. Vi afholder gratis kurser og ”gå-hjem-møder” vedrørende køb af fast ejendom, testamenter og andre aktuelle juridiske emner. Vi tror på, at det er bedre at forebygge end at helbrede. Kontakt os gerne for en uformel drøftelse af netop din sag.

Multimedia

Multimedia