Alvorligt syge skal kunne give en fuldmagt som rækker ud i fremtiden

15.000 mennesker og deres familier rammes hvert år af demens. Nyt lovforslag skal gøre det lettere at oprette en fuldmagt til ens pårørende, en såkaldt ”Fremtidsfuldmagt”

Hvis du er pårørende til en person med en alvorlig sygdom, kan det være nødvendigt at tage en snak i familien omkring hvordan fremtiden skal håndteres. Mange familier søger individuel rådgivning for at sikre sig bedst muligt i forhold til de økonomiske forhold.

Det er i netop disse situationer, at fremtidsfuldmagter skal gøre det nemmere og skal være et enkelt alternativ til værgemål, samtidig giver fremtidsfuldmagten den sygdomsramte person langt større indflydelse.

Formand for Foreningen Alliance Advokater Lisbeth Egede Andersson forklarer, hvordan det forventes at komme til at foregå  i praksis: ”Ved en fremtidsfuldmagt udpeger man selv en person, der skal sørge for ens økonomi og personlige forhold, når man ikke længere er i stand til det. Fremtidsfuldmagten forventes at kunne oprettes med NemID, og det vil være muligt at annullere eller ændre fuldmagten, når man er logget ind i systemet”. Den nærmere fremgangsmåde kendes dog først efter loven er vedtaget og den praktiske fremgangsmåde er fastsat.

Hvis en person har været ude for en alvorlig ulykke, står over for en stor operation eller har alvorlig sygdom som fx demens, kan det være relevant med en fremtidsfuldmagt. Den pårørende, der får fremtidsfuldmagten, har til opgave at repræsentere fuldmagtsgiveren og dennes interesser. Det kan også være en overvejelse alle bør gøre sig, for ingen ved jo om man pludselig bliver ramt af en blodprop, hjerneblødning eller andet der pludselig kan gøre en fremtidsfuldmagt aktuel.

Fremtidsfuldmagter har til formål at styrke retten til selvbestemmelse, men Lisbeth Egede Andersson pointerer, at der skal være en meget høj sikkerhed forbundet med at give en fremtidsfuldmagt til en eller flere pårørende. Hun siger: ”Ved en fremtidsfuldmagt får de pårørende råderet over økonomiske forhold, såsom almindelige bankforretninger, investeringer, lejeaftaler, lånomlægninger og PBS-aftaler. Derfor kan der være risiko for misbrug, når nu en fremtidsfuldmagt kan oprettes digitalt og på en meget enkel måde”. Repræsentanter for Danske Arveretsadvokater og Danske Familieadvokater har overfor Folketingets retsudvalg fremhævet dette, og anbefalet en notarordning tilsvarende ordningen der gælder for oprettelse af notartestamente.

Den lette tilgang til at oprette en fremtidsfuldmagt vil være til gavn for de familier, der skal træffe hurtige beslutninger. Lisbeth Egede Andersson frygter dog, at man vil se sager med manipulation. Hun anbefaler en høj grad af sikkerhed samt individuel rådgivning og støtte ved oprettelse af en fremtidsfuldmagt, hvis lovforslaget om fremtidsfuldmagter bliver en realitet. 

Lisbeth Egede Andersson
Tlf. 45 79 21 11
E-mail: lea@alliance2970.dk

Alliance Advokater Hørsholm drives af advokat Lisbeth Egede Andersson, som har specialiseret sig i privatret, boligret, mediation, økonomisk rådgivning og retssager. Udover at være formand for foreningen Alliance Advokater, er Lisberth Egede Andersson bobehandler ved Skifteretten i Helsingør, bestyrelsesmedlem i Danske Mediatoradvokater og medlem af Danske Familieadvokater, Danske Arveretsadvokater.

Alliance Advokater Hørsholm stræber efter at opnå et stærkt lokalt bånd, hvor der er fokus på den enkelte sag. Personlig og fortrolig rådgivning er i højsædet.

Tags:

Om os

Alliance Advokater Hørsholm drives af advokat Lisbeth Egede Andersson, som sidder i kontorfællesskab med advokat Malene Ellgaard Svedal. Vi har tidligere været en del af Ret & Råd, men har valgt at forlade kæden for at få et stærkere lokalt fokus. Vi er en gruppe engagerede og servicemindede medarbejder med fokus på dig og din problemstilling. Vi sætter en ære i at hjælpe dig med målrettet og personlig rådgivning. Du er altid velkommen her på kontoret, men foretrækker du, at vi mødes pr. telefon eller hos dig privat, så kræver det kun en opringning eller en mail, så er vi hos dig. Som en del af Alliance Advokater, har vi et netværk af dygtige kollegaer, som vi løbende sparrer med. Her på kontoret har vi særligt fokus på: Boligret – ejendomshandel og alle andre juridiske spørgsmål i forbindelse med fast ejendom i Danmark og ItalienPrivatret – herunder testamenter, ægtepagt, skilsmisser, bodelinger, dødsbobehandling, sager om børn, forældremyndighed og samvær, sager for udlændinge herunder familiesammenførelse og opholdstilladelserØkonomisk rådgivning herunder gældssaneringMediationRetssager – retshjælp og fri proces Alliance Advokater Hørsholm er en aktiv sparringspartner i lokalområdet og medvirker i den lokale retshjælpsordning. Vi afholder gratis kurser og ”gå-hjem-møder” vedrørende køb af fast ejendom, testamenter og andre aktuelle juridiske emner. Vi tror på, at det er bedre at forebygge end at helbrede. Kontakt os gerne for en uformel drøftelse af netop din sag.

Multimedia

Multimedia