5 årig arver faders formue, moder får ingenting

”Hvis et ugift par med et barn har fast ejendom sammen, og manden går hen og dør, er det kun barnet, der arver ham. Kvinden kan risikere, at hun ikke kan blive boende i huset. Hvis et par ikke har børn, er det i stedet forældre eller søskende, der arver. Det er aldrig den efterladte part”, fortæller advokat Birgitte Harring-Lund fra Alliance Advokater i Ishøj.

En samlivsaftale giver omtrent samme økonomiske tryghed som et ægteskab. Trods de store konsekvenser ved ikke at have en samlivsaftale lever mange ugifte samlevere uden.

”Når et ugift par eksempelvis køber hus sammen, har de brug for en samlivsaftale og allersenest, når de får børn”, siger Ishøjadvokaten Birgitte Harring-Lund fra Alliance Advokater. Hun oplever, at manglende juridisk bindende aftaler mellem ugifte par kan få uoverskuelige konsekvenser.

En ’samlivsaftale’ er hos Alliance Advokater et begreb, der er resultatet af en samlet rådgivning, de tilbyder til ugifte par. Birgitte Harring-Lund giver et par eksempler på, hvad de under mødet kunne komme ind på: ”De par, der kommer ind for at få en samlivsaftale kan vælge at få oprettet en samejeoverenskomst omkring fast ejendom. De afgør, hvordan aftalen skal skrues sammen. De kan også få udarbejdet testamente eller få rådgivning omkring pension og forsikring”.

Selv hvis et par ikke har fast ejendom sammen, kan de stadig have et behov for juridisk, bindende aftaler. Birgitte Harring-Lund fortæller: ”Hvis et par bor til leje sammen, skal de måske overveje, om begge parter skal skrives på lejeaftalen. Den ene part har måske indskudt penge i boligen eller har lagt mange timer i istandsættelsen af boligen. Det kan give komplekse problemstillinger. Det samme kan også opstå, hvis hverdagens udgifter ikke deles ligeligt.” Birgitte Harring-Lund fortæller, at det enkelte par får rådgivning, der passer til præcis deres situation. Hun fortæller endvidere, at et møde om en samlivsaftale kan klares på ca. en times tid. Inden for meget kort tid kan parret derfor gå derfra med en tryghed, der rækker langt ind i fremtiden.

Birgitte Harring-Lund
bhl@alliance2635.dk
tlf. 43536080

Alliance Advokater Ishøj er et serviceorienteret advokatfirma med 2 specialiserede advokater, der begge sætter fokus på god juridisk rådgivning. 

Alliance Advokater Ishøjs to advokater Birgitte Harring-Lund og Anne-Marie Harring-Lund har specialiseret sig inden for det privatretlige område. Begge advokater er uddannede mediatorer, og advokat Birgitte Harring-Lund er udpeget  som retsmægler ved retten i Glostrup, Retten på Frederiksberg og Østre Landsret.

Tags:

Om os

Alliance Advokater Ishøj er et serviceorienteret advokatfirma med 2 specialiserede advokater, der begge sætter fokus på god juridisk rådgivning. Alliance Advokater Ishøj rådgiver hovedsageligt om: - arvesager, behandling af dødsboer, herunder udarbejdelse af boets åbningsstatus og boopgørelse samt bistand til arvinger i dødsboer, udarbejdelse af testamenter og ægtepagter, familielån og gaveafgifter,- rådgivning i forbindelse med separation og skilsmisse, herunder udarbejdelse af bodelingsaftale og boopgørelse mv.,- rådgivning af ugifte samlevende,- rådgivning i sager om forældremyndighed, bopæl og samvær, herunder bl. a. deltagelse i møde i Statsforvaltningen og gennemførelse af sager for retten,bistand i sager om tvangsanbringelser,- køb fast ejendom, herunder specielt bistand til boligkøb, bl.a køb af hus, ejerlejlighed, andelslejlighed og sommerhus, herunder forhandlinger om købspris, gennemgang af købsaftale, finansiering, samejekontrakt, udarbejdelse af eventuel lejekontrakt mv.,- mediation. Begge advokater er uddannede mediatorer, og advokat Birgitte Harring-Lund er udpeget som retsmægler ved retten i Glostrup, Retten på Frederiksberg og Østre Landsret.

Multimedia

Multimedia