Pas på olieforurening i villahaven, det er dit ansvar

Hver anden dag registreres en olieforurening fra en privat olietank. Hvis der sker et olieudslip, kan det blive en dyr affære. Lever olietanken og rørsystemet ikke op til de fastsatte regler og krav, skal ejer selv betale for at få fjernet den forurening, der er opstået. For villatanke er det lovpligtigt at tegne en ansvarsforsikring.

Når man får leveret fyringsolie fra et olieselskab i Danmark, tegnes automatisk en ansvarsforsikring, men olieselskabets forsikringsselskab kan afvise at dække skaden ved olieudslip, hvis olietanken eller rørsystemet er ulovlige.

Helt aktuelt skal nedgravede plasttanke på under 6.000 liter, som er mere end 45 år gamle, være udskiftet senest den 31. marts 2015. Efter denne dato er der ingen forsikringsdækning. Fremover skal denne tanktype sløjfes, senest når de er 45 år gamle.

Pas på, når du køber hus 
”Boligkøberne skal passe på, at de ikke uforvarende kommer til at hænge på en ulovlig tank eller til at stå med en olietank, som skal sløjfes inden for ganske kort tid”, advarer advokat i Alliance Advokater, Birgitte Harring-Lund.

Danske Ejendomsmæglere har udarbejdet fem standardformuleringer, som lægger ansvaret for olietanken i hænderne på køber. Opdag dem i tide og lad sælger betale:

  • Olietank  allerede sløjfet
  • Olietank lovlig – skal senere sløjfes
  • Olietank ulovlig – køber overtager
  • Olietank ulovlig – sælger lovliggør
  • Olietanksoplysninger mangler

Det er vigtigt, at det fremgår af aftalen, hvornår en olietank skal sløjfes, og om den manglende forsikringsdækning, hvis sløjfningen ikke sker rettidigt. Som køber bør man også vide, hvad det indebærer af ansvar at overtage en ulovlig olietank.

Alliance Advokater opfordrer både boligkøbere og boligsælgere til at sikre sig, at de ved, hvad de køber, og hvad de sælger.

”Det er præcist den slags forhold, som giver anledning til tvister mellem køber og sælger. Det er samtidig den slags tvister, som kan forpeste tilværelsen for begge parter i flere år efter, at ejendommen er solgt og købt”, lyder advarslen fra Alliance Advokater.

Tal fra oliebranchen viser, at der registreres olieskade fra en privat olietank hver anden dag. På Miljøstyrelsens hjemmeside findes retningslinjer for udskiftning af olietanke. Det gælder både for tanke, der er nedgravet, og tanke, som står oven på jorden fx i garage e.l. 

Birgitte Harring-Lund
bhl@alliance2635.dk
tlf. 43536080

Alliance Advokater Ishøj er et serviceorienteret advokatfirma med 2 specialiserede advokater, der begge sætter fokus på god juridisk rådgivning. 

Alliance Advokater Ishøjs to advokater Birgitte Harring-Lund og Anne-Marie Harring-Lund har specialiseret sig inden for det privatretlige område. Begge advokater er uddannede mediatorer, og advokat Birgitte Harring-Lund er udpeget  som retsmægler ved retten i Glostrup, Retten på Frederiksberg og Østre Landsret.

Tags:

Multimedia

Multimedia