5 årig arver faders formue, moder får ingenting

”Hvis et ugift par med et barn har fast ejendom sammen, og manden går hen og dør, er det kun barnet, der arver ham. Kvinden kan risikere, at hun ikke kan blive boende i huset. Hvis et par ikke har børn, er det i stedet forældre eller søskende, der arver. Det er aldrig den efterladte part”, fortæller advokat Lisbeth Egede Andersson fra Alliance Advokater.

En samlivsaftale giver omtrent samme økonomiske tryghed som et ægteskab. Trods de store konsekvenser ved ikke at have en samlivsaftale lever mange ugifte samlevere uden.

”Når et ugift par eksempelvis køber hus sammen, har de brug for en samlivsaftale og allersenest, når de får børn”, siger advokaten Lisbeth Egede Andersson fra Alliance Advokater. Hun oplever, at manglende juridisk bindende aftaler mellem ugifte par kan få uoverskuelige konsekvenser.

En ’samlivsaftale’ er hos Alliance Advokater et begreb, der er resultatet af en samlet rådgivning, de tilbyder til ugifte par. Lisbeth Egede Andersson giver et par eksempler på, hvad de under mødet kunne komme ind på: ”De par, der kommer ind for at få en samlivsaftale kan vælge at få oprettet en samejeoverenskomst omkring fast ejendom. De afgør, hvordan aftalen skal skrues sammen. De kan også få udarbejdet testamente eller få rådgivning omkring pension og forsikring”.

Selv hvis et par ikke har fast ejendom sammen, kan de stadig have et behov for juridisk, bindende aftaler. Lisbeth Egede Andersson fortæller: ”Hvis et par bor til leje sammen, skal de måske overveje, om begge parter skal skrives på lejeaftalen. Den ene part har måske indskudt penge i boligen eller har lagt mange timer i istandsættelsen af boligen. Det kan give komplekse problemstillinger. Det samme kan også opstå, hvis hverdagens udgifter ikke deles ligeligt.” Lisbeth Egede Andersson fortæller, at det enkelte par får rådgivning, der passer til præcis deres situation. Hun fortæller endvidere, at et møde om en samlivsaftale kan klares på ca. en times tid. Inden for meget kort tid kan parret derfor gå derfra med en tryghed, der rækker langt ind i fremtiden.

Lisbeth Egede Andersson
Formand for foreningen Alliance Advokater
mobil: 45 5283 2451
tlf: 45 4579 2111 
lea@alliance2970.dk

Fakta om Alliance Advokater 

Foreningen arbejder med alle spørgsmål indenfor privatrådgivning og dækker hele Region Hovedstaden. Situationen og erfaringerne viser, at ægtefæller, og samboende, der påtænker at indgå ægteskab, og som inden, eller under ægteskabet, opretter ægtepagt, klarer sig bedre end dem, som ikke har forberedt sig på et eventuelt brud.

Tags:

Om os

Foreningen Alliance Advokater består af 11 medlemsvirksomheder fordelt over hele Hovedstadsregionen. Du finder en medlemsvirksomhed i Gilleleje, Helsingør, Helsinge, Frederiksværk, Hørsholm, Frederikssund, Stenløse, Holte, Gladsaxe, Hvidovre og Ishøj. Medlemmerne har det til fælles, at de alle er mindre og mellemstore advokatvirksomheder, som er placeret i Hovedstadsregionen. Alle er 100% uafhængige af hinanden, og ingen er medlemmer af en kæde eller en koncern, men har fokus på deres lokalområde og skal ikke skabe forretning til hinanden. Det er det faglige netværk og sikkerheden for at have adgang til viden, som man måske ikke selv besidder, der er afgørende. Det betyder at alle klienter får én advokat som personlig rådgiver. En advokat som bor i samme lokalområde eller region som klienten selv gør. Det giver enkel og hurtig adgang til din advokat.

Multimedia

Multimedia